En bærekraftig velferdsstat også i framtiden

Med en bærekraftig velferdsstat får vi et Norge der folk kjenner trygghet for arbeid og økonomi

Med en bærekraftig velferdsstat får vi et Norge der folk kjenner trygghet for arbeid og økonomi Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alle ønsker å sikre det framtidige norske velferdssamfunnet, et samfunn preget av tillit og små forskjeller. Dette ligger til grunn når NHO nå har lagt fram sin ambisiøse plan for 250.000 nye jobber i privat sektor.

Samtidig må vi alle – også Arbeiderpartiet – ta inn over oss at vår økonomiske utvikling ikke er bærekraftig. Framtiden blir preget av fall i oljeinntektene, en sterk utgiftsvekst som følge av eldrebølgen og et stort behov for omstilling av norsk økonomi. Det vil bli dramatisk for folks velferd om vi ikke gjør det. NHOs Veikart tar tak i dette. I Laagendalsposten 25. september får vi både ris og ros fra Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani som er medlem av Arbeiderpartiets programkomité. Vi skjønner alle at vi må ta nye klimavalg, men vi gjør det for lett for oss selv hvis vi tror den økonomiske politikken kan fortsette som før uten å måtte foreta krevende valg på flere områder.

NHO mener det er nødvendig å skape 250.000 nye lønnsomme jobber i privat sektor mot 2030. Det kan vi alle støtte, men det krever gode og forutsigbare rammebetingelser. For eksempel må skattenivået i Norge være konkurransedyktig internasjonalt, bedriftene må få en enda bedre tilgang på riktig kompetanse og vi må senke terskelen for å kunne tilby folk jobb i privat sektor. Folk trenger jobb, og vi må gjøre bedriftene i stand til å skape nye jobber.

For å gjennomføre dette på en ansvarlig måte må vi også sørge for at vi får mer velferd per krone. Her vil digitalisering spille en viktig rolle og det finnes mange muligheter til å kunne gi gir mer effektive og bedre tjenester. Ingen ønsker seg tilbake til en tid da vi fylte ut selvangivelsen med penn og papir. Her har private bedrifter mye godt å bidra med, derfor må vi slippe dem til. Norge har under ulike regjeringer i lang tid gjennomført en rekke vellykkede moderniseringstiltak. Men landets økonomiske utfordringer framover tilsier at vi trenger et taktskifte her.

Arbeid til alle er jobb nummer 1, og derfor mener NHO at det er helt nødvendig at de norske velferdsordningene støtter opp om arbeidslinja. Vi må gå kritisk igjennom ordningene for å sikre dette.

NHO mener at både offentlig og private virksomheter blir mer effektive gjennom konkurranse. Samtidig er det slik at private bedrifter trenger offentlig sektor og offentlig sektor trenger private bedrifter. Framtidens utfordringer skal løses av private bedrifter og det offentlige i fellesskap. Et godt eksempel på det, er de offentlige utdanningsinstitusjonene som gir bedriftene uvurderlig kompetanse. Et annet eksempel er det gode samarbeidet mellom offentlig og privat sektor gjennom pandemien i år, og også det helt nødvendige barnehageløftet der både kommunale og private barnehager deltok i dugnaden for å få til full barnehagedekning.

Vi må også bruke de årlige offentlige innkjøpene på nærmere 600 milliarder kroner klokere. Det offentlige må bestille grønnere og mer innovative varer og tjenester fra det private. Da får vi mer innovasjon og privat verdiskaping ut av fellesskapets penger. Det offentlige kan også stille krav til lærlinger i prosjekter der private bedrifter er utfører. Det er vinn – vinn for både kommunen og for de private bedriftene som får igjen for den samfunnsdugnaden de gjør med å lære opp framtidige generasjoner.

Alt dette vil gjøre velferden mer bærekraftig på lengre sikt. Dette vil også bety at vi får et Norge der folk kjenner trygghet for arbeid og økonomi. Bare på den måten kan vi sikre det velferdssamfunnet vi alle vil hegne om for framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken