Vi lever stadig lenger, og mange eldre vil holde seg friske og i god form lenge. Når helsen skranter, skal langt flere eldre kunne bo og trives hjemme, med hjelp fra flinke fagfolk. Vi trenger en helsetjeneste som ser våre eldre og som sørger for at alle har trygghet i hverdagen.

Arbeiderpartiet går til valg på et realt eldreløft. Vi skal skape en bedre omsorg, og det er ikke tvil om at en ny regjering med Arbeiderpartiet i front vil bidra til at eldre i hele landet får en bedre hverdag. Vi har mange konkrete punkter i vårt eldreløft, og noen av de vil jeg gå inn på her.

Vi står i front for en hjemmetjenestereform. Det høres kanskje tørt ut, men dette er en reform som vil bety mye i hverdagen til eldre. Det vil sørge for at vi får faste team som kjenner den enkelte og deres historie. I tillegg er Arbeiderpartiet den fremste forkjemper for flere hele, faste stillinger innen helse og omsorg, noe som vil sikre at det er et kjent ansikt som kommer inn døren i hjemmet.

Men vi mener at det er ikke nok med god hjelp til daglige rutiner og gjøremål. En meningsfull hverdag må også inneholde opplevelser utenfor hjemmet. Dette vet vi at altfor mange ikke får i dag. Det er det på høy tid å endre, og vi lanserer derfor en aktivitetsgaranti, som sikrer alle eldre minst en times aktivitet utenfor hjemmet i uken. Slik skaper vi en meningsfull alderdom.

Vår politikk står i tydelig kontrast til Høyreregjeringen sin. De har latt våre eldre bli en post for private aktører som stikker sugerøret sitt langt ned i statskassa. Dette har gitt dårligere kvalitet, oppstykkede tjenester og flere midlertidige stillinger. Når dette går på bekostning av brukerne er på tide med endring.

Arbeiderpartiet går til valg på en hjemmetjeneste for vanlige folk, som holder folk friskere, hjelper deg i aktivitet og gir trygghet. Det er fordi vi mener folk og tjenestene skal kjenne deg og din historie. Vi lover ikke kaviar og champagne, men trygghet og valgfrihet for det som betyr noe.