Gå til sidens hovedinnhold

En ny grønn næringspolitikk for Kongsberg og Norge!

Njål Vigleik Johnsen

1.kandidat Kongsberg SV

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyresiden later som om den har en næringspolitikk. Det har den ikke.

Det finnes en seiglivet myte i Norge om at høyresiden er god på næringspolitikk. Det har aldri vært riktig i Norge. Ikke minst har høyresidens næringspolitikk glimret med sitt fravær i alle de fem år de har sittet i regjering.

Høyresidens næringspolitikk handler om å gjøre to ting.

For det første vil man for bedriftene og verdiskapningen gjøre mest mulig ingenting. Næringspolitikken er passiv. Man sitter helt stille, lukker øynene og håper at de magiske markedskreftene får økonomien til å vokse, og at klimakrisen og den grønne omstillingen bare skjer.

Det andre er å gjøre mest mulig for eierne. Høyre og Frp har ubegrensete mengder politikk og penger for eierne i næringslivet. Ikke for nye, fremtidsretta arbeidsplasser. Ikke for arbeidere. Høyres næringspolitikk er eierpolitikk, som flytter store verdier – til lommebøkene til de aller rikeste.

SVs næringspolitikk er den stikk motsatte. Vi vil aktivt ta grep for å hjelpe den norske verdiskapningen. De metodene vi i dag bruker for å satse på olje og gass – som styring av utdanning, forskning, tilrettelegging av skatt- og avgiftspolitikk, risikoavlastning, innkjøp og reguleringer – skal i stedet vris om til å satse på nye nøkkelnæringer. Her er det viktig og riktig å finne gode løsninger i samarbeid med det høyteknologiske næringslivet i for eksempel Kongsberg. Vi har alle et felles ansvar for å tilrettelegge og bringe frem gode og fremtidsrettede løsninger.

Næringsutviklingen skjer i kommunene og regionene, og det er derfor lokalvalget i høst blir avgjørende for næringspolitikken. SV vil bruke regionale utviklingsmidler og utviklingsfond til å støtte opp om næringsprosjekter som bidrar til omstilling, med flere trygge arbeidsplasser. Vi vil legge om samferdselspolitikken for å skape grønne løsninger og nye norske næringer. Her har Kongsbergs lokale næringsliv etterspurt mer tog og det er SV, ved Arne Nævras arbeid i transportkomiteen på Stortinget, som har kommet lengst og jobbet mest for flere togavganger mellom Oslo og Kongsberg. Dette har Laagendalsposten tidligere dekket.
 

Vi vil bruke fellesskapets midler til å handle grønt og smart. Kloke innkjøpskrav bidrar til mindre utslipp, skaper markeder for miljøvennlige produkter og gir et mer seriøst arbeidsliv med anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

En seriøs norsk næringspolitikk må ha en plan for hvordan overgangen til en tid etter petroleumsnæringen skal skje. Alt annet er uansvarlig. Vi sier: Det er ikke nok å lukke øynene, vi må tørre å satse på det nye og regulere det vi vet vi må ha mindre av. Norsk økonomi og næringsliv er inne i en kritisk fase. Denne dramatiske situasjonen krever grep, og vilje til å satse.


Kommentarer til denne saken