Gå til sidens hovedinnhold

En oljeskatt for fremtiden!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forslaget til ny oljeskatt vil trygge Norges viktigste næring og samtidig være bra for det grønne skiftet.

Morten Wold (Frp) omtaler endringene i oljeskatten regjeringen la frem denne uken som et knefall for klimalobbyen og en kniv i ryggen på norsk oljenæring. Han hevder at det nå er kun Fremskrittspartiet som ser at velferdsstaten vil settes under press når politisk korrekthet åpenbart er viktigere enn milliardinntekter som kommer alle til gode.

Dette er ikke riktig.

Den norske olje- og gassindustrien har gitt oss velferd, arbeidsplasser og gjort Norge til et av verdens rikeste land. Det skal den gjøre også i årene fremover.

Olje og gass skal fortsette å være Norges viktigste næring også i årene fremover. Samtidig vet vi at norsk olje- og gassproduksjon ventes å falle med 65 prosent innen 2050. Endringene vi nå foreslår er et tiltak for å gjøre norsk olje- og gassproduksjon mer bærekraftig i møte med en ny tid. Med dette forslaget legger vi til rette for det med forutsigbarhet og stabile rammebetingelser som er godt tilpasset en moden norsk sokkel.

Omleggingen vi foreslår har flere positive effekter. For staten gir omleggingen over tid økte skatteinntekter og et bedre samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet. For selskapene vil forslaget innebære en betydelig tilførsel av likviditet, som de kan bruke på nye investeringer og i omstillingen til å satse på nye forretningsområder, slik som fornybar energi. Dette er gode nyheter også for klimaet.

Wold kritiserer at leterefusjonsordningen nå foreslås avviklet, men det er grunnløs bekymring fra FrP. Sannheten er at den blir gjort overflødig. Som en del av omleggingen til en kontantstrømskatt vil nemlig selskaper kunne få utbetalt skatteverdien av alle investeringskostnader, både til leting og annet. Det vil gi bransjen 45 milliarder mer å rutte med bare i 2022.

Neste år starter utfasingen av de midlertidige endringene. Derfor er dette et godt tidspunkt for å se fremover. Dette er på ingen måte «starten på slutten». Flere oljeanalytikere har allerede slått fast at dette ikke vil påvirke investeringene på sokkelen.

Høyre er for en lønnsom og solid olje- og gassnæring, og er garantisten for at vi fortsatt skal videreutvikle norsk sokkel. Kompetansen vi har bygget opp gjennom olje og gass er den samme som skal gjøre oss verdensledende på blant annet å bygge vindmøller til havs. For å være best mulig rustet til denne omstillingen må vi tilpasse skattesystemet.

For Høyre er forutsigbarhet og langsiktighet en bærebjelke i vår næringspolitikk. Vi vet at penger ikke vokser på trær og at verdier må skapes før de kan fordeles. Samtidig er det ingenting som står stille. Det ligger i vår ryggrad å gjennomføre nødvendige reformer og endringer. Det er slik vi bevarer det velferdssamfunnet som våre foreldre og besteforeldre har bygd gjennom generasjoner.

Det nye systemet vil gjøre Norges viktigste næring mer bærekraftig i møte med en ny tid. Det tjener både selskapene og samfunnet på.

Men før noe vedtas, skal også bransjen få gi sine innspill. Slik spiller politikk og næringsliv på lag.

Kommentarer til denne saken