Tidlig om morgenen 24. februar 2022 gikk Russland med sine krigsmaskiner inn i Ukraina.

Etter det har vi daglig vært vitne til krigens redsel og gru i alle kanaler. Og unisont synger det store, blanda koret fra vest: «korsfest, korsfest», med refrenget «hurra for USA/NATO». Koret har tilrana seg alle rettigheter til å analysere årsakene til krigen, og de slår ned som hauker på alle som ikke kjøper svart/hvitt-forklaringen. De som ikke slutter 100 prosent opp om at det er «den facistiske diktatoren som helt grunnløst kasta seg over et uskyldig, demokratisk land» kan risikere både utkastelse fra det gode selskap og oppsigelse fra jobb.

Kongsberg Fredslag måtte nylig kansellere vår avtale med samfunnsdebattant og forfatter Lars Birkelund, som var invitert til et arrangement om krigen sammen med Cecilie Hellestveit, der han skulle orientere om hvordan NATO-utvidelsene i Øst Europa har virka inn på konflikten. Det ble for tøft for de Kongsbergske ører, mente Kongsberg Kino og Norsk Folkehjelp som ikke ville være medarrangører hvis han deltok.

Hvor er takhøyden for meningsmangfold, hvor er ytringsfriheten, vår eneste, sanne Gud som vi ellers holder så høyt at vi tillater brenning av andres hellige bøker? Har vi blitt et «land vi ikke ønsker å sammenligne oss med?» Er det ikke fordummende og farlig når bare det unisone koret kan uttale seg?

Fredsbevegelsen fordømmer alltid krig, bruk av våpen er verdens mest primitive metode for «konfliktløsning», og løser dem jo slett ikke. Våpen kan bare to ting, å drepe og å ødelegge. Det er også det de lages for, og at de gjør jobben sin ser vi på TV hver dag. Død, lemlestelse, traumer, flukt, ødeleggelser, ytterligere forurensning av en hardt plaga moder jord, hat, forråelse, moralsk forfall, overgrep, anarki, lovløshet, terrorisme, ødelagte liv på grunn av posttraumatiske stress-lidelser, det er dette våpen og krig kan bidra med. Med en effekt som varer i mange generasjoner. Konfliktløsning? Nope.

Allikevel, våpnene taler på begge sider også i denne konflikten. Ukraina roper på de vestlige land om mer og flere, og farligere, og det deles villig ut. «Verdens strengeste eksportregler», som slår fast at våpen fra Norge ikke skal sendes til land i konflikt er ikke til hinder. Man må jo «hjelpe», og villig hopper vi bukk over gamle prinsipper - ikke for første gang. 23.04 skreiv Lp at russiske nettsider hevder at missiler fra Kongsberg Gruppen senket krysseren «Moskva», men at det ble benekta av det norske forsvarsdepartementet, som sa at Norge ikke har sendt dette til Ukraina. Missilet det er snakk om er sjømål-missilet «Naval Strike Missile», NSM, som er produsert av Kongsberg Defence og Aerospace. «Kongsberg Gruppen har ingen kjennskap til eller kunnskap om dette», sa kommunikasjonsdirektør Ronny Lie.

Nei, det er vel så. Det har de nok ikke. Men kan forklaringen kanskje være at det er USA som har sendt det? Ronny Lie? Forsvarsdepartementet?

I iveren etter å synge med i det unisone sangkoret fra vest må vi ikke glemme at det internasjonale samfunnet er mer enn vesten og NATO-landene. Fordømmer hele verden Russlands invasjon i Ukraina? Nei. Da FNs sikkerhetsråd behandlet saken lørdag 26. februar unnlot mange land å stemme for fordømmelse. Blant dem India og Kina. Mer enn halvparten av verdens befolkning er fra land som i FN la mer vekt på ønsket om en fredelig løsning, enn å peke ut syndebukker. (Cecilie Hellestveit)

Hvorfor? Kanskje de våger å se flere nyanser i bakteppet enn det vi som er underlagt USA og NATO har lov til. Mange godt kvalifiserte stemmer gir Lars Birkelund rett i at NATO-utvidelsene i øst-Europa er en viktig årsak til krigen. USA er landet som ikke vil være et land blant mange, men verdens hersker, og som blander seg inn overalt, med hele verden som sin interessesfære. Hvor mange militærbaser har USA i Russlands nærområder? Hvorfor? Men verken USA eller vi kan akseptere at også Russland har legitime sikkerhetsbehov. Og at Ukraina var den ultimate grensen. «Vi trodde vi kunne kjøre helt opp til dørstokken hans», sier professor John Mearsheimer i et foredrag på Youtube. John Joseph Mearsheimer er en amerikansk statsviter. Han studerte ved United States Military Academy 1966–1970, og tjenestegjorde deretter i fem år som offiser i United States Air Force.

Putins krav, eller utgangspunkt for forhandlinger med USA/NATO hører også med til historien, sendt og offentliggjort for hele verden i desember 2021. NATOS svar er ikke offentlig. Hvorfor? Sju punkter fra Russland, fem av dem gjensidig forpliktende for dem og NATO. Bare to punkter omhandler ensidig russiske interesser, de handler om NATO-utvidelsene i deres nærområder. Urix publiserte de sju punktene 19. des 2021. Etter min mening, rasjonelle og godt forståelige, og et godt utgangspunkt for forhandlinger. «Helt urealistisk», iflg vår utenriksminister, USA og Jens Stoltenberg, som avviste nesten alle samla uten nøling. Hvorfor ville de ikke forhandle med dette som utgangspunkt? Ville de heller ha krig?

At det kan være svaret styrkes av RAND Corporation, en amerikansk politisk tenketank som driver forskning og analyse for USAs væpnede styrke, se spesielt rapporten Overextending and Unbalancing Russia - Assessing the Impact of Cost-Imposing Options https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html,

Sitat fra rapporten: «Å gi dødelig hjelp til Ukraina ville utnytte Russlands største ytre sårbarhet. Men enhver økning i amerikanske militære våpen og råd til Ukraina ville måtte kalibreres nøye for å øke kostnadene for Russland - ved å opprettholde sin eksisterende forpliktelse, men uten å provosere en mye bredere konflikt der Russland, på grunn av nærhet, ville ha betydelige fordeler.»

Dette er den oppskriften NATO/USA følger nå. Betydelige fordeler? Ja, ikke for fredelig sameksistens mellom nasjoner, da. Men det var da heller ikke målet.

Litt reklame for Kongsberg Fredslag til slutt: 10. mai kommer fredspedagog Ingeborg Breines til Kongsberg bibliotek. Hun er Seniorrådgiver for World Summit of Nobel Peace Laureates, tidl direktør for Woman and Culture of Peace i UNESCO og tidl president for International Peace Bureau. Ingeborgs tema er topp-aktuelt, og har overskrift "FREDSARBEIDE I KRIGSTID". Følg med for mer info, og vær velkommen!