Med to omganger med langtidspleie bak meg, har jeg virkelig følt og sett hva dere står for. Dere er helt utrolige både faglig og menneskelig sett.

Etter uker på sykehus, kan mange av oss få komme hjem, og dere kan med deres dyktighet overta behandlingen. På den måten gir dere oss en livskvalitet som ikke kan beskrives. Det å få være hjemme med eventuelt ektefelle og familie er jo en helbredelse i seg selv. Når du ligger på sykehus med hodet fullt av problemer og bekymringer for egen helse, ja så får du i tillegg dine medpasienters forskjellige diagnoser å forholde deg til. Det er jo menneskelig å føle empati i slike situasjoner.

Jeg er så imponert over hvordan dere i tillegg til stor faglig kompetanse klarer å behandle oss på det menneskelige plan. Vi er jo alle forskjellige, men dere både ser og hører oss, og vi får en god følelse av at dere er der for hver enkelt av oss. I vår sårbare situasjon kan vi nok være både masete og krevende, men dere viser ikke at dere «går lei». Har noen ganger sagt hvor gode dere er, men får til svar «vi gjør jo bare jobben vår». For en jobb!

Mitt ønske er at dere må få mer lønn som fortjent. Dyre helseforetak bør avskaffes, og stedlige ledelse ved sykehusene bør gjenopptas. På den måten frigis store summer som i dag går til mange direktører, og de pengene kan brukes til dere som faktisk er med på å redde livene våre.

Tusen, tusen hjertelig takk til dere alle.