Alle som har lest Agatha Christies bøker eller sett filmer basert på bøkene, vet at arsenikk var hennes favoritt-gift. Hun ville likt denne stuffen. Ikke på grunn av utseendet, men fordi den er svært giftig. Etiketten forteller at stuffen, som er fra Christianus Sextus gruve på Vinoren, består av arsen og har et belegg av arsenikk. Arsen er ikke spesielt giftig. Men når arsen binder seg til oksygen dannes arsenikk, som er svært giftig.

Mange av mineralene i sølvmalmen på Kongsberg inneholder arsen, men dette er den eneste stuffen vi har i samlingen som inneholder rent arsen og arsenikk. Til tider skapte nok arsenet i malmen problemer for de som jobbet i smeltehytta. I en artikkel fra 1931 skriver hyttemester Ragnvald Støren følgende om smelting av malm fra Gottes Hülfe in der Noth: Man iakttok under raffineringen blå til violette koboltdamper og arsenrøk, så man fikk åndenød.