Vi bygger ikke eldresenter og institusjoner for å bedre kommuneøkonomien. De bygges heller ikke for sykepleiere, leger eller hjelpepleiere. De bygges for de eldre som trenger dette tilbudet. Og der burde fokuset ligge.

I vinter har det gått flere dokumentarer på TV om eldreomsorgen i Norge. Disse har vært vonde å se. Vi har sett eldre som ikke får den oppfølgingen de trenger og ektefeller som ikke får bo sammen. Vårt Solstad er kanskje ikke det nyeste, største eller mest økonomisk hensiktsmessig, men de som bor der har det godt. Og de kjemper for stedet sitt, og for å bli hørt. Det skulle ikke være nødvendig, og er ikke Kongsberg verdig.

Eldre er så mye. 15.000 årsverk i frivilligheten gjennomføres av eldre. Det er tankevekkende mange. Kanskje ville ikke lokalsamfunnene gått rundt uten kompetansen og bidraget fra de eldre? Eldrepolitikk handler ikke bare om hvor mange sykehjemsplasser en kommune har, men det handler om å tilrettelegge for gode liv også etter en har blitt pensjonist. Disse livene leves i lokalsamfunnene, og det er der kommunen må tilrettelegge i samhandling med de eldre og de pårørende.

Nå skal det utredes et stort nytt sykehjem i Kongsberg. Det er bra, for behovet er økende. I Kongsberg og Sandsvær Senterparti kommer vi til å jobbe for at det som bygges blir på premissene til de det bygges for. Selv store sykehjem kan oppleves oversiktelige og hjemmekoselige med rett lokasjon, utforming og organisering.