Kongsberg samfunnet er et sammensatt samfunn av mange forskjellige mennesker og personligheter, og det er viktig å vise at det er en aksept for alle i Kongsberg

I Kongsberg som i alle andre samfunn finnes det mange personer som er skeive, og dette skal det være aksept for i samfunnet vårt. Det er viktig med informasjon og kunnskap, noe SV vektlegger skal være en del av opplæringen i hele skoleløpet, men for å øke aksepten så er det også viktig med synlighet og at mange støtter opp om dette. Kongsberg pride arrangementet gir en arena hvor en kan delta for å vise støtte, eller for å vise hvem en selv er

Det er på overtid at Kongsberg skaper et rom som gjør at alle om de er skeive eller ikke, føler at de kan stå frem som den de er og at det er aksept for dette. Kongsberg samfunnet oppnår dette ved at det skapes arenaer hvor en kan stå frem og føle seg trygg, og for å skape disse er dette arrangementet en meget god start. Et aktivt pride miljø i Kongsberg vil være en berikelse for byen, og gjøre det enklere å stå frem i Kongsberg som den en er

I dag flytter folk fra Kongsberg for å komme til miljøer hvor de opplever at det er enklere å stå frem, dette må vi endre så alle føler at de kan være seg selv innenfor denne kommunen. Dette oppnås ved at mange viser støtte til dette arrangementet, men også ved at kommunen som en helhet sier og viser at det er et rom for alle. Dette er et ansvar som eies av alle organisasjoner og andre i Kongsberg, men kanskje spesielt har de politiske partiene et ansvar for å sette det på agendaen og ha et fokus på å skape arenaene og aksepten

SV støtter helt klart dette arrangementet og har gitt et tilskudd til arrangementet, i tillegg til at vi selvfølgelig deltar i paraden og på andre deler av arrangementet. I Kongsberg som i alle andre samfunn skal alle skal ha frihet og trygghet til å være den de er og elske den de vil. SV vil kjempe mot all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. I et likestilt samfunn kan alle åpent leve ut identiteten, kjærligheten, seksualiteten og kjønnsuttrykkene sine

Så en sterk oppfordring til alle i Kongsberg bli med på Kongsberg pride.