Svartås sør-utbyggingen har vært en gjenganger i Kongsberg kommunes planavdeling. Nå har det løsnet og første byggetrinn med 28 leiligheter er allerede solgt ut.

Men da UMU-politikerne behandlet neste byggetrinn 30. mai, kom et knapt flertall av politikerne på banen med endringer. De vi ha lavere bebyggelse, for å begrense skyggevirkning.

Vedtaket – om det blir stående – slår kraftig ut for prosjektet som var antatt å være klart. Ytterligere begrensninger som følge av et politisk forslag helt på tampen, gjør at det brenner et blått lys for videre utbygging.

Utbygger ble overrasket

– Kongsberg Terrasse må nå revurdere planene for neste byggetrinn dersom vedtaket i UMU blir stående. Prosjektet forsinkes, og i ytterste konsekvens vil det ikke bli bygget, sier Rolf Karsten Smith i Kongsberg Terrasse AS.

– Vi ble overrasket da politikerne – ut av det blå – kom med endringer til kommunedirektørens innstilling. Vi har jobbet med dette i flere år. Vi har laget en løsning i samarbeid med Kongsberg Boligbyggelag som vi er veldig fornøyd med, hvor vi tilbyr prisgunstige og energivennlige boliger.

– I forhold til den vedtatte reguleringsplanen endrer vi fra blokkbebyggelse til småhuspreg, og det skaper betydelig mindre inngrep – og mer grøntarealer, sier han.

Forslaget

Forslaget om å begrense byggehøydene kom fra Cecilie Søvik (MDG) og fikk støtte av Ap, Kbl og SV, og fikk dermed en stemme overvekt i UMU. Merk at saken skal behandles endelig i kommunestyret 22. juni.

Argumentet var solforhold. Det er en beboer i området som har kommet med en uttalelse i høringen. Vedkommende skriver at nybyggene vil ta noen minutter av kveldssola, og en hel del andre momenter som kort oppsummert inneholder påstander om at utbygger gjør som dem vil, og ikke tar hensyn.

Klagen er besvart

Kommunedirektøren har vist til målinger som viser at det i så fall er veldig marginalt, og redegjør for fakta i saken, som er litt mer nyansert ellers.

«Det er likevel slik at gjeldende reguleringsplan gir rettigheter til nybygging. Boligene i Diabasgangen er bygd ut fra samme plan. Øvre del av området har ligget som en steinrøys i mange år. En ferdigstillelse av området vil generelt kunne gjøre området mer attraktiv, også for eksisterende naboer, sammenlignet med dagens situasjon.»

Les hele saksdokumentet her: Innstilling om Svartås Syd (pdf)

Terje Jensen (H) uttalte i UMU at kommunedirektøren har svart ut innspillet godt, at den omtalte åskammen er hovedbegrensning for kveldssola, og støttet derfor ikke MDG. Sp fulgte opp og støttet kommunedirektøren, men det holdt ikke til flertall.

Har søkt dialog

– Vi forstår jo vedkommende som vil miste litt kveldssol, men dette er marginalt. Vårt nye reguleringsforslag som ikke innebærer store boligblokker – noe som fra før er godkjent – vil være til betydelig mindre sjenanse. Forslaget vårt har i tillegg redusert byggetiden betraktelig, vi bruker tilgjengelige masser som begrenser tilkjøring og det at antall boenheter er kraftig redusert, fører til mindre trafikk i området, poengterer Smith.

– Dessuten inviterte vi til dialogmøter med sameiene i nabolaget i august i fjor, i forbindelse med omreguleringen. Og vi hørte aldri noe, sier han.

Til kommunestyret

Kongsberg Terrasse AS viser til at debatten omkring avgjørelsen i UMU var begrenset, og de føler at det er nødvendig å informere politikerne i kommunestyret om hva som er faktagrunnlag i saken.

Håpet er at politikerne setter seg grundig inn i dokumentasjonen som foreligger – og til sist at utfallet i kommunestyret blir et annet.

I kongsbergpolitikken har det ofte vært harde diskusjoner omkring denne type endringer helt på målstreken. Det er en føy som mener det blir å stikke kjepper i hjulene for utvikling, og en annen som mener at de bruker det politiske handlingsrommet til å forbedre planene før de vedtas.

Noen slik debatt var det ikke i UMU 30. mai, men alle reguleringsplaner skal til kommunestyret for endelig avgjørelse. Og her er intet avgjort før klubba faller.

Det avgjørende kommunestyret skal avholdes 22. juni.

Les også: