- Det nytter ikke å bare høre på VG-lista for å bli best

Hva har Astrid Smeplass, Kyu Sakamato, Inger Lise Rypdal og Eminem til felles? For å bli popquiz-konge bør du vite litt om alle.
Publisert