Norge er nå inn i en ny periode med stenging, og det er blitt lansert et nytt ord, sosial nedstengning. Som en konsekvens av dette sitter flere alene hjemme og mister det sosiale nettverket man ellers ville hatt.

I en situasjon der det er vanskelig og til dels anbefalt å ikke ha sosiale samlinger. For veldig mange kunne de ikke få en verre beskjed, at de mister det sosiale i tillegg. Ensomhet er vanskelig å oppdage, og for veldig mange vanskelig å forstå. For den mest sosiale personen kan oppleve ensomhet.

Ensomhet oppleves ulikt, men definisjonen sier at personer som ikke opplever nok sosial kontakt defineres som ensom. Og alle opplevelser er en ulik oppfattelse av en tilstand. Det kan være en følelse av å være alene, ikke kontakt med folk eller føle seg sett i samfunnet. Rett og slett et savn etter noen å prate med. I tillegg til den sosiale nedstengingen opplever veldig mange en ustabil arbeidssituasjon med permitteringer, og veldig mange vil oppleve ny permittering med bakgrunn av de nasjonale, regionale og lokale tiltakene.

Ensomhet kan ramme alle, i alle aldre og alle livssituasjoner, og rammer kanskje ikke de man skulle trodd den rammer. For dem som opplever det er det en vond følelse, og skummel opplevelse over tid.

Selv om ensomhet er vanskelig å oppdage, vil det være veldig enkelt å løse. En enkel tekstmelding, en enkel telefon eller kontakt via sosiale medier kan bidra til mindre ensomhet og en opplevelse av et fellesskap og samhold.

I undersøkelser viser at nesten 20 % oppgir at de enten er litt eller ganske mye plaget av ensomhet. Men det er vanligere blant dem som er uføre, arbeidsledige, pensjonister og studenter enn de som er yrkesaktive.

Mange vil oppleve ensomhet i en eller annen form i løpet av livet, enten selv eller noen i familien. Bidra til å gjøre en forskjell for folk, for kanskje er det du som trenger det en dag.

Det er ingen skam å føle seg ensom, og dersom du er ensom vil jeg anbefale at du tar kontakt med noen du stoler på, for da er det enklere at personen følger det opp i større grad, siden det er vanskelig å oppdage. Ellers kan man benytte seg av internett og sosiale medier eller spill.

Bidra til å hindre den alternative pandemien, ta opp telefonen og kontakt en du ikke har snakket med i dag!