Holdningen til noen av våre politikere kan tyde på at en ikke er så opptatt av å finne løsning på Biltemas byggeplaner i kommunen.
Det kan jo forekomme lokale forretningskrefter som ikke er så begeistret for konkurranse fra Biltema, og at disse har et bein innenfor det politiske miljøet hos noen. Jeg sikter til uttalelse fra Helge Evju hvor han mente en måtte se på driftsform og nasjonalitet tilknyttet Biltema.
Det er en så "sirompa" holdning i deler av det politiske miljøet at mange forundres. De henviser til reguleringsbestemmelser, at Biltema er detaljhandel og derved må lokaliseres i henhold til disse bestemmelser. Så er de tause. En bør forvente fra politikere med disse holdningene at de kunne komme med antydning om hvor de mener det er mulig for Biltema å etablere seg innenfor disse bestemmelser. Når så ikke skjer må det ha sine grunner.