Onsdag vedtok flertallet i kommunestyret en tilleggsbevilgning for vann- og avløpsanlegg i Jondalen for å realisere et boligfelt for 20 boligtomter. Bevilgningen styrkes med kroner 8.014.000,- fra 13,286 til totalt 21,3 millioner kroner.

I alle utbyggingsprosjekter i Kongsberg kommune legges det til grunn at utbygger finansierer og bygger ut nødvendig infrastruktur. Den samme tilnærmingen har idretten blitt møtt med når de søker kommunen om støtte. Svaret er «dette må idretten løse selv ved hjelp av spons og dugnadstimer».

Men for 20 boligtomter i Jondalen skal vi altså gjøre noe annet, og hvem skal betale regninga? Jo alle innbyggerne i Kongsberg. Den skal betales av foreldre og besteforeldre til alle de aktive idrettsutøvere (8 916 ved idrettsregistreringen 2017), og den skal betales av alle oss andre aktive i kommunen (som faller utenfor idrettsregistreringens tall). Det er bestemt at utgiften skal belaste på alle abonnenter til leveranse av kommunalt vann- og avløp i Kongsberg. Dersom ingen flere uforutsette utgifter påløper vil man belastes 205 kr per abonnement. Er det tydelig nok kommunisert ut at bevilgningen medfører denne økningen? Er det tydelig nok kommunisert ut at bevilgningen vil ramme alle husholdninger i Kongsberg i mange år fremover? Og hvor hardt, og hvor lenge er det faktisk ingen som vet ennå.

Ifølge Norsk idrettsindeks 2018 (TF-notat nr. 6/2019) ligger Kongsberg langt over landsgjennomsnittet når det gjelder andelen aktive barn og unge. I aldersgruppen 6–12 år ligger Kongsberg hele 19 % over landsgjennomsnittet, og det er ingen av de andre kommunene i rapporten som har like høyt aktivitetsnivå blant barn. Her er vi gode! Allikevel ligger vi hele 28 % lavere enn landsgjennomsnittet, og lavest blant de utvalgte kommunene i rapporten, når vi ser på hallkapasiteten til disse aktive barna. Dette gjelder både når man ser kapasiteten mot den totale befolkningen, og mot den organiserte hallidretten. Jeg skulle derfor likt og sett svaret på hvem som, dersom de hadde fått valget, heller ville vært villige til å betale en tilsvarende «avgift» øremerket idretten. Jeg tror nemlig en svært stor andel av kommunens befolkning faktisk hadde ønsket det. 

For hva kan vi gjøre med hallkapasitetsproblemet for samme beløp som vi nå bruker på 20 boligtomter. Jo, vi kan løse hallkapasitetsproblemet ved å realisere så å si hele «prosjekt Kongsberghallen» som inkluderer:

• Helt ny boblehall bygges utenfor Kongsberghallen

• Ishockeybanen flyttes over i ny hall

• Nødvendig isproduksjonsutstyr flyttes fra Kongsberghallen og gjenbrukes i ny hall

• Gammel ishall pusses opp

• Vi vil kunne ha plass til tre nye hallflater for hallidrett i gammel ishall

• Vi kan bygge en klatrevegg

• Vi kan lage en hoppegrop

• Vi får KONGSBERGS største STORSTUE med plass til 3 500 tilskuere

• Fotballen har en større flate å trene på innendørs om vinteren

• Osv., osv.

Men «prosjekt Kongsberghallen» koster vel mer vil mange si. Nei, ikke nødvendigvis. For samme beløp skal man klare både bygging av boblehall, flytting av ishockey og oppgradering av gammel ishall.

Og hva vil egentlig prislappen på vann- og avløpsanlegget bli til slutt svarer jeg da. Selv med denne bevilgningen er det fortsatt en rekke uavklarte utgifter. Vet egentlig innbyggerne i Kongsberg at det fortsatt ikke er inngått én eneste avtale om erstatningsbeløp med berørte grunneiere. Det eneste som er kjent er omfanget av berørte grunneiere, og det sies at det «er gjort sjablongmessige vurderinger av erstatninger» ut ifra dette. Dette blir for dumt! Endelig prislapp er derfor overhodet ikke satt, og jeg er overbevist om at endelig beløp fint kan finansiere alle ønsker og drømmer tilknyttet «prosjekt Kongsberghallen», og kanskje mere til.
 

Jeg er en stor tilhenger av at hele kommunen brukes og at folk skal få bosette seg der de vil. Men for så få berørte mennesker, og til denne prislappen, er jeg en enda større tilhenger av at barn, unge, voksne og eldre skal ha mulighet til å være aktive. Så jeg stiller spørsmålet til alle i Kongsberg, og spesielt til dere som har støttet det sittende flertallet i dagens kommunestyre: Hva er egentlig tålegrensen for hvor mye innbyggerne i Kongsberg vil spytte inn for at (maks) 20 familier skal få lov til å bosette seg i Jondalen, fremfor at aktive skal få halltid nok til å drive med den aktiviteten de ønsker?