Leste i Lp 24/6- 22 at Erna Solberg hadde et innlegg på Kongsberg under arrangementet kalt, Kongsberg Agenda, hvor hun påstår at vi er for dårlige på teknologi, og det framfører hun i netttopp i teknologibyen, Kongsberg. Det er ingen tvil om at det er viktig at vi må satse på teknologi framover, men jeg leser innlegget hennes nærmest som at det satses for lite - nå. Men da sjønner jeg ikke helt hvorfor hun som har styrt i 8 år ikke har satset mer på praktiske fag og teknologi, for det har vært for liten innsats der, ingen tvil om det. Men hovedgrunnen til at ungdom har valgt bort praktiske fag har nok vært mangel på lærlingeplasser. Bedriftene har under hennes regjering satset mest på billig utenlandsk arbeidskraft, særlig innen teniske fag, istedenfor å satse på unge norske lærlinger. Det tar minst 4 år å utdanne en fagarbeider. Nåværende regjering satser stort på lærlingeplasser, men det vil ta tid å få dette opp og stå igjen. Det trengs jo faglige kvalikasjoner for å kunne bli en bedrift for lærlinger også.. Når det gjelder høyskole og universitet, så tar det jo minst 8 år å utdanne en sivilingeniør, 3- årig studiespesialisering, og minst 5 til 6 år på universitet eller høyskole for å kunne ta en master

Det vil si at hvis vi " ligger bakpå" her, så tar det minst 10 år fram i tid før en student er ferdigutdannet og klar for arbeidslivet hvis de starter på videregående til høsten. Dette har jo Støre-regjeringen arvet, og vil og må satse ,men det tar den tida det tar. Det er mangel på kvaliserte i alle yrker, både i praktiske og teoretiske fag. Det er etter min mening en pris vi må betale nå fordi det har vært satset nesten utelukkende på vikarbyråer og billig utenkandsk arbeidskraft i 8 år i industrien.

En annen viktig forusetning for å lykkes med å kvalifisere norsk arbeidskraft , både praktisk og teoretisk, er å ha dyktige lærere i alle ledd. DET er også mangelvare, helt fra grunnskolen og opp til høyskole og universitet. Og kanskje er det aller verst med lærekrefter i praktiske fag på videregående. Ja, så ille er det at de som jobber i skolen er villige til å streike i sommerferien, og kommer til å fortsette til høsten. Her vil nåværende regjering få en kjempeoppgave. Det handler mye om lønn, men kanskje aller mest om respekt og arbeidsforhold. Erna skulle jo utdanne "Drømmelæreren" da hun ble statsminister. Mulig hun har utdannet noen "drømmelærere", men det monner jo ingen ting.250 stk ble utdannet med master i vår, men det er langt igjen. Det er en formidabel mangel på kvalifiserte lærere i alle ledd. Støreregjeringen har nå latt være å "avskilte" lærere som nærmer seg pensjonsalder fra å bli tvunget til å ta videreutdanning. Ellers hadde det blitt enda verre. MEN DET MÅ TAS ET SKIKKELIG KRAFTTAK på Stortinget, og gjøres noe drastisk, ellers kan vi glemme å bli et land som kan satse på kunnskap, teknologi og innovasjon. Vi har nettopp hatt et bondeopprør. Nå er det tiden for et SKIKKELIG LÆRERLØFT.Det er det jo ikke lærerne som først og fremst skal fronte, men Stortinget som er det øverste organet som skal sørge for at befolkningen utdannes slik at vi er konkrransedyktige i forhold til andre land. Det ansettes ukvalifisrte lærere i stor stil nå om dagen. Det kan vikke være fornøyde og fortsette med. DET VIL KOSTE PENGER Å KVALIFISERE LÆRERE, Men den utgiften må Stortinget ta,. Det kan ikke være opptil enhver regjering som kan skiftes hvert fjerde år. DET GÅR IKKE LENGER.