Gå til sidens hovedinnhold

Et foreløpig politisk regnskap

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når nå kommunens budsjett for 2019 er vedtatt, vil vi her reflektere litt over hva samarbeidspartiene Kongsberglista, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Rødt har klart å utrette på mer overordnet nivå siden vi kom «i posisjon» etter kommunevalget i 2015. Samarbeidet viser at ved lokale utfordringer trengs det først og fremst vilje til gode praktiske løsninger, grundighet i valg av virkemidler og ikke minst, respekt for hverandres kjernesaker.

Vi har fått til gode budsjetter for kommunens innbyggere. Til tross for at skatteinngangen ikke har vært så sterk som i perioden før vi overtok, i 2017 opplevde vi til og med en svikt i forhold til et nøkternt budsjett, har vi fått til merkbare endringer. Dette skyldes ikke bare gjennomtenkte løsninger av våre utvalgspolitikere, men også gjennomgående god budsjettdisiplin blant de ansatte og god økonomistyring av rådmannen og hennes stab. Og det skyldes Kongsberglistas Halfdan Glørud, som har vært en dyktig «budsjettgeneral» for samarbeidspartiene. Grundighet og god oversikt over kommunens sammensatte økonomi har vært viktige kjennetegn ved hans arbeid. Det har ligget til grunn for de enkelte partienes budsjettinnspill.

Situasjonen for Helse- og omsorgssektoren er sterkt bedret. Mye positivt vil skje også i 2019. Totalt sett er nettobudsjettet for Helse- og omsorg økt med ca. kr 54 mill., eller 10,8 % i perioden 2016 – 2018! Den sosiale profilen har også vært å finne i andre budsjettposter, som f.eks. en økning av bunnfradraget for eiendomsskatten.

La oss videre nevne innsatsen for en forutsigbar og omforent byutvikling som viktig områder for samarbeidspartiene. Vi har ikke fått til alt vi ønsket, men byantikvar ble raskt ansatt og vi håper at vårt nylig vedtatte prosjekt for en helhetlig byutvikling skal skape stor enighet om hvordan vi ønsker at byen skal se ut i fremtiden.

Men Kongsberg kommune er mer enn byen. Å skape større oppmerksomhet om de behov og krav som distriktene har, har vært en prioritert oppgave. Bygdeskolene er beholdt. Utvidelse av og nye boligfelt er vedtatt.

Det er viktig at kommunen møter sine innbyggere med vennlighet og imøtekommenhet og arbeider for de gode løsninger sammen med dem. Dette er arbeid som ikke koster, men har å gjøre med dialog med de avdelinger som publikum møter i sin omgang med kommunen.

Den sterke reduksjonen av arbeidsplasser i Kongsbergindustrien i perioden ga oss en påminnelse om at kommunen selv og i samarbeid med næringsliv og andre gode krefter i lokalsamfunnet må ta næringsutvikling på alvor. Vi har vært pådrivere for «Vekst i Kongsberg»-prosjektet, som ledes av en nytilsatt strategi- og omdømmesjef. Han skal også markedsføre Kongsberg kommune overfor sentrale myndigheter. Prosjekter vil bli lansert på nyåret.

Selv med en nøktern skatteinngang og gode budsjetter, vil vi ved slutten av 2018 ha bygget et reservefond på ca. kr 75 mill. Det var på kr 15 mill. da vi tok over. Reservefondet vil gi tilskudd til driftsbudsjettene i perioder da spesielt skatteinngangen kan falle. Det forventes å bli på rundt kr 90 mill. ved utgangen av 2019.

Våre utvalgsledere vil i løpet av januar redegjøre for de viktigste vedtakene i sine respektive utvalg.

La oss avslutte med å ønske hverandre et riktig godt nytt år!

Kommentarer til denne saken