Kongsberg Kulturskole har blitt et sterkt kompetansesenter for utvikling av kunst og kulturtilbud for barn og unge i Kongsberg,- men også et kraftsenter innenfor integrering. I tillegg er kulturskolen et senter for inkludering av mennesker med ulike behov innenfor psykisk helse med tilrettelagt undervisning gjennom kunsttilbud og musikkterapi.

Kongsberg kommunestyre har fattet 2 vedtak om Fredheim som kulturskole! 11.3 2020 og 19.8 2020.

Etter tips fra KKE i 2018 om å se på Fredheim som mulig lokasjon for Kongsberg Kulturskole, startet de ansatte med ledere og tillitsvalgte prosessen som nå har ført fram til det konseptet som foreligger i dag og som også er grunnlaget for anbudsinvitasjonen

Kongsberg Musikkråd har stor interesse av at kulturskoleprosjektet gjennomføres ut fra Kongsberg Kulturskoles behov. Årsak:

– Kulturskolens elever har forankring i fritidskulturlivet gjennom sine lag/foreninger

– Kulturskolen har blitt kommunens viktigste kompetansesenter innen kunst og kultur

– Kulturskolen jobber med et helhetlig syn på lokalkulturen.

– Kulturskolen tar ansvar for kulturlivet utenfor egne rekker. De trår til med kompetanse og velvilje når fritidskulturlivet har utfordringer bl.a. i forhold til rekruttering.

– Kulturskolen evner å sette i gang kurs for barn og unge i samarbeid med lag/foreninger (eks Kongsberg Trekkspillklubb, Leikarringen)

– Kulturskolen evner å ta grep om dagens utfordringer med organisering av nye «konsepter» som Ung Kultur, Flere Farger.

– Kulturskolens lærere har meget godt samarbeid med Musikk, dans og dramalinjen på Kongsberg Videregående Skole.

– Kulturskolens planer og kulturskolens rombehov er framtidsretta. I et samfunn med rivende utvikling kan man ikke bare bygge for å løse gårsdagens og dagens behov.

– Kongsberg Kulturskole har flere eksempler på at de har evnen til å snu seg raskt rundt og skape nye møteplasser, nye måter å organisere undervisning og aktiviteter.

– Fritidskulturlivet er helt avhengig av en framtidsretta kulturskole.

Nytt bygg – gammelt hus!

– Kongsberg Musikkråd er trygge på det arbeidet Friis Arkitekter gjør med plassering og tegninger av hus og skolegård.

– Arkitektfirmaet har meget godt renomme og kjent for å koble gammelt og nytt for å skape levende bygg for framtida! Firmaet har flere vellykkede prosjekter der gammelt og nytt går hånd i hånd.

– Friis arkitekter i samarbeid med vernemyndighetene i fylket har en spennende skisse på hvordan dette kan løses.

Kongsberg Musikkråd ønsker Fredheim som et levende bygg tilpasset dagens krav og behov.

Vi ser at skissen med bygg i midten har mange fordeler. Fasaden av Fredheim ut mot Myntgata blir ikke forandret. Vi ser også muligheter for en flott opparbeidet uteplass/torv, kanskje med en liten scene som møteplass for hele det lokale kulturlivet, seniorer, foreldre, besteforeldre.

– Vi stoler på Friis arkitekter at de ender opp med et godt resultat på tegnebrettet! Er det noen som kan, så er det dem. Vi ser fram til et resultat som løfter fram både eksisterende bygg og den grå, slitte asfalten som har vært skolegården til utallige Kongsbergensere.

– Kongsberg Musikkråd mener at med en nennsom arkitektur, gjerne i moderne drakt som passer Fredheim skole, kan Kongsberg vise vei for andre kommuner med hvordan skape liv i gamle bygg med respekt for det som en gang var.

Rundt i det ganske land er det mange gamle bygg som råtner på rot. Fredheim skal ikke råtne på rot. Nå vitaliseres den. Gammelt og nytt hånd i hånd!

For styret i Kongsberg Musikkråd
Leder Eva Tovsrud Knutsen