Det finnes mange grunner til å engasjere seg i politikk. Min viktigste grunn er å gjøre samfunnet mer rettferdig ved å gi flere muligheten til å leve liv med muligheter. Liv som ikke bli begrenset fordi folk er så uheldig å ikke ha jobb eller ikke blant dem som tjener mest.

Jeg er derfor stolt over at Kongsberg Arbeiderparti i årets budsjettmøte leverte et budsjettforslag som tar dette på alvor. Som reduserer barnehageprisene, som gir mer penger til lag og foreninger som skaper fritidsaktiviteter for barn og unge, som gjør at kulturskolen får økte rammer og at vi krever at det skal være heltid i helse og omsorg. For det er politikk som gjør en forskjell for vanlige folk. Fordi politikk ikke handler om å rope høyest eller klage mest. Det handler om å gjøre det vi kan for å løse utfordringer folk har.

Vi kunne gjort mye mer, også i Kongsberg. Hadde Arbeiderpartiet styrt Norge så hadde Kongsberg kommune hatt 12,2 millioner mer å bruke på velferd. Noe som kommer i tillegg til at vi hadde fått finansiert gratis SFO i 1. klasse og reduksjon på 2.800 kr for en barnehageplass. Det hadde gitt enda mer handlingsrom for å bidra til å gjøre lokalsamfunnet vårt mer rettferdig. Vi kunne brukt mer penger på psykisk helse, vi kunne sikret at vi kunne finansiert driften av Edvardsløkka og vi kunne hatt pengene klare til innkjøp av lærebøker i skolen.

Vi kan ikke ha det slik at de som har mest får mer, og at de som har minst får mindre. Vi må sikre små forskjeller og en rettferdig fordeling. Det gjør vi ikke gjennom skattekutt til de som har mest, og avgiftskutt på øl, vin og sukker til som har minst. Det gjør vi ved å styrke velferdsstaten vår, ikke svekke den. Det gjør vi ved at de som har mest også bidrar mest. Det gjør vi ved å sikre arbeid til alle og trygghet for arbeid. Det gjør vi ved å drive politikk som gir folk handlingsrom i livet til å leve gode liv.