Har sett at det er mye skriving om monument ved innkjørsel til Kongsberg, og det er veldig bra så besøkende/turister finner Kongsberg.
Og lurer da på om hvem som helst skal kunne komme med forslag?
Og hvilken etat har ansvar for dette ?
Synes alle bør kunne komme med forslag, en slags konkurranse, og  folkeavstemming på hvilket som befolkningen ønsker.

Jeg har selv laget en skisse, et utkast slik jeg har tenker det kanskje kunne se ut.
Fundament bygget som en seierspall, med et kjempesvært mikrometer kanskje mellom 5 og 10 meter? Og ved denne side en skihopper i normalstørrelse, og kanskje en Bergmann som hugger i fjell?