Naturvern, eller et naturreservat, vil ødelegge for det siste vi har igjen av kulturminner og landskapet oppe i Gruveåsen, påstår Geir Winsrygg. Det er helt galt. Skimore er ikke interessert i kulturminnene. For Skimore gjelder det å utnytte Gruveåsen for alt hva den er verdt for å tjene penger. Hvorfor er det så vanskelig å akseptere at Gruveåsen er et vernet kulturminneområde, faktisk med spor etter gruvedrift helt tilbake til eldre bronsealder, som må få ligge i fred? Gruveåsen har ikke bruk for Skimore og «events» som forstyrrer naturfreden og opplevelsen av enestående kulturminner. Private firmaer som bare tenker egen økonomisk gevinst skaper problemer som vi ikke behøver å pådra oss. Det handler om å gi noen lillefingeren, og mye vil ha mer. Vi ser det med hytteutbyggingen i Funkelia, som har påført landskapet ubotelig skade, og aktører som presser på for å utvide sitt økonomiske domene. Kulturminner ødelegges og lysforurensningen brer seg i åsen. Dette trenger vi ikke. Foten må settes ned.

Staten har gjort det klart gjennom uttalelse fra fylkesmannen i desember 2019 at «vedlikehold, vern, skjøtsel og sikringstiltak av de vernede kulturminnene vil være tillatt og bli videreført i utvidelsesområdet.» I et naturreservat vil staten måtte skjøtte om og verne kulturminnene, ellers vil naturen bryte dem ned. Det betyr at kulturminnene vil være i trygge hender under statens/fylkets forvaltning. Av det følger at et naturvern ikke vil være å rasere et kulturlandskap her «til de grader», som Winsrygg påstår. Hans frykt er helt ugrunnet.

Det er galt at private aktører kommer på banen fordi de ønsker å hente økonomisk gevinst ut av sine foretak og aktiviteter i Gruveåsen. Det betyr unødvendige naturinngrep og -slitasje, samt forstyrrende ferdsel. Hva vi trenger, er å ivareta et naturmiljø som gir den uforstyrrede fred og ro, stillheten, som nettopp gjør opphold i naturen attraktivt. Hvorfor skal private aktører, som skisentret, få trenge seg inn i et sårbart miljø med unike og svært verdifulle kulturminner, hvor vi også kan verne om et truet biomangfold? Synes de ikke at de tjener nok med aktiviteten i skibakken, så er det ikke vårt problem.

Men det er vårt problem at skisentrets aktivitet medfører skjemmende inngrep i landskapet, liksom hyttebyggingen i Funkelia. Vi trenger det ikke, og det vi ikke trenger, behøver vi ikke å slippe løs. Ingen grunn til å utsette oss for konsekvenser vi ikke aner rekkevidden av. Det er noe som heter å være føre var. Staten har midler til å ta det økonomiske ansvaret som vern og skjøtsel av kulturminnene innebærer. Aktiv bruk av Gruveåsen og kulturminnene i det volum skisentret lokker med, vil øke slitasjen på kulturmiljøet. Det gir ikke bedre vern.

Vi må ikke alle jobbe i samme retning som skisenteret, som Winsrygg mener. Vi er da ikke deres håndgangne folk? Er det ikke mulig å få holde noe utenfor noens trang til egen fortjeneste i Gruveåsen? Den må få ligge i fred med sitt unike kultur- og naturmiljø.

Jeg får større og større forståelse for at vi sårt trenger et «overformynderi» i form av naturvern, så slipper vi avtaler og dialoger med næringslivet, som Winsrygg ser for seg, og kanskje krangling og interessekonflikter med private næringsinteresser, fordi noen tar seg til rette. Det unngås ved å sette foten ned. Hva i all verden er så galt ved å verne om det viktigste vi har, naturen?