Ett av disse møtene hadde jeg denne uken.

Ørjan Stengelsrud og Vidar Lande i Kongsberg Defence & Aerospace, KDA ville snakke med oss i Kongsberg Høyre om veksten i KDA, og hvordan dette representerer er en stor mulighet for oss i Kongsberg.

Hver gang jeg møter representanter fra Kongsbergindustrien tenker jeg på hvor heldige vi er her i kommunen. Vi har en vekstmotor, som de fleste vil misunne oss!

Her i Kongsberg trenger vi ikke bekymre oss over hva vi skal leve av; jobbene har vi!

Vår utfordring er å få tak i folkene. Når KDA de neste 2-3 årene skal ansette nærmere 1.500 nye folk og vi i dag også har en stor andel ansatte som pendler inn til kommunen vår, ja da er det opplagt at vi har en jobb å gjøre.

Spørsmålet er hva som skal til? Hvordan gjør vi det attraktivt å flytte hit og bli boende her?

Byutvikling og attraktivitet fremheves som viktig av mange i ulike sammenhenger. Senest under Kongsberg Agenda i sommer hørte jeg industrien si, at det viktigste vi gjør nå er å satse på byutvikling.

Så hvordan får vi dette til i praksis? Hvordan er vi den vertskapskommunen næringslivet trenger? Hvordan sørger vi for å legge til rette for denne industrien, og opptre som en sterk støttespiller i et langt tidsperspektiv?

Jeg mener vi kan bidra gjennom å legge til rette for private aktører som vil være med å utvikle byen og kommunen vår - næringsvirksomheten som følger i kjølvannet av den store industrien og som gjør kongsbergsamfunnet til en levende by med attraktive tilbud til befolkningen. Det betyr at vi må lytte til og legge til rette for de som driver og ønsker å etablere næring her, for deres behov og ideer. Vi må også sørge for forutsigbare og effektive reguleringsplan- og byggesaksprosesser.

Det er disse kreftene som legger grunnlaget for at det blir liv i våre sentra, for byutvikling og attraktivitet og det er dette som vil bidra til at de som bor her trives, og nye vil flytte hit. Det er på den måten vi sørger for at KDA får tak i sine 1500 nye ansatte, og at de ikke bare jobber på KDA, men velger å bosette seg i kommunen vår.

Etter alle mine møter denne høsten sitter jeg igjen med en sterk bekreftelse på hvilket fantastisk utgangspunkt vi har her i Kongsberg. Det viktigste vi kan gjøre nå er derfor å sørge for at vi utnytter potensialet som ligger i dette.

Vi må spille på lag med de som vil noe. Vi er Team Kongsberg. Sammen skal vi gripe mulighetene.