Gårsdagens pressemelding fra Glitre og everkene i Rollag og Uvdal inneholder ikke noe nytt. Allerede i januar kom Glitre med skissen til et everk i Numedal der Glitre skulle være hovedeier og de lokale everkene (minus Nore) minoritetseiere. Siden har det ikke blitt kommunisert noe som tilsier at forslaget har kommet lenger enn til skissestadiet. Følgelig er veien fram til realisering både lang og kronglete.

Styre og ansatte i Flesberg elektrisitetsverk vurderer imidlertid forslaget som et første steg på veien til full Glitrekontroll. At forslaget nå lanseres som noe nytt, kan vanskelig oppfattes som noe annet enn et forsøk på å ødelegge den brede prosessen Flesberg elektrisitetsverk er i for å sikre egen framtid.

For Flesberg elektrisitetsverk står en fusjon med Midtkraft som en langt sikrere basis for å trygge lokal styring og verdiskaping i kommunene sammenliknet med den Glitredominerte konstruksjonen som er lansert.

Et sammenslått FE og Midtkraft vil også være et godt utgangspunkt for samarbeid i dalen. Et samarbeid der andre verdier enn de reint kommersielle tillegges avgjørende vekt i utvikling og drift av livsviktig infrastruktur som strømforsyning og fiber er. Styret, administrasjonen og de ansatte oppfordrer igjen Flesberg elektrisitetsverk sine aksjonærer om å gi sin støtte til en fusjon med Midtkraft.