Gå til sidens hovedinnhold

Et valg om sykehus

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nedbemanningen i sykehusene kan syntes uforståelig for de fleste. Som leder av yrkesseksjonen kontor og administrasjon i Fagforbundet Vestre Viken opplever medlemmene mine at de selv og kollegaer blir syke og langtidssykemeldte av overarbeid.

Dagens regjerings mange kutt i sykehusenes budsjetter har ført til lavere bemanning og aktivitet.
Pandemien har vist oss at kompetanse og spisskompetanse er særs viktig. Men kompetanse i sykehus gjelder ikke bare leger og sykepleiere. For å få hjulene til å gå riktig trenger man riktig mann på riktig sted. Det er ikke bare sykepleiere som løper fort, hjelpepleiere og renholdere gjør også det.
Jeg vil i dette innlegget ta for meg konsekvensene regjeringens stadige kutt har hatt for våre medlemmer i kontor og administrasjonsyrkene.
Kontor og administrasjon er så mye mer enn direktører og avdelingssjefer. De fleste i vår yrkesseksjon jobber på gulvet, med krevende oppgaver både i forhold til pasientsikkerhet og økonomi.

Pandemien har satt ekstra press på fristbrudd og mange oppgaver har måttet gjøres dobbelt for å få kabalen til å gå opp på steder som poliklinikker og operasjonsavdelinger. Man har hatt doble vakter også i disse yrkesgruppene, og har det enda for å ta igjen etterslepet.
På tross av økende arbeidsmengde blir ikke stillinger fylt når det går personal ut av dem. Sparekniven har stått i sykehusene såpass lenge pga. budsjettkutt etter budsjettkutt at man knapt kan huske hvordan en vanlig arbeidshverdag skal være.
Vi som arbeider i sykehusene er ansatt i staten, dette betyr at regjeringen er den øverste sjefen vår.
Vår arbeidshverdag er således styrt av de som styrer Norge.
De siste 8 årene har det godt jevnt nedover. Med partier som sitter på pengesekken som ikke bare er opptatt av å gi de rikeste skattekutt, men også legge velferds Norge og helsetjenester ut på anbud. Bruken av private helsetjenester øker. Regjeringen pøser penger inn i profittselskaper samtidig som de kutter i det offentlige tjenestetilbudet. Dette henger ikke på grep.
Kuttene fører til lengre køer, som igjen gir et dårligere tilbud. For de som sitter med oppgavene blir fjellet høyere og veien mer kronglete. Det er færre kollegaer å støtte seg på. Færre både fordi stillinger blir borte og fordi de som er igjen blir syke.
Vi blir altså syke av å jobbe på sykehus. Det skal ikke være slik.
Det må en endring til.
Vil et regjeringsskifte gi oss det vi trenger?
Faktum er at kuttene startet lenge før Solberg-regjeringen. Vil vi kunne stole på at et bytte av partier vi gi oss det som hele den offentlige arbeidsskare trenger? Nok folk på jobb. Lønninger til å leve av. Boligpolitikk som gjør at våre unge medlemmer har mulighet til å etablere seg.
Fremtiden og et eventuelt regjeringsskifte vi gi oss svaret.
Faktum er at Solberg-regjeringen og høyresida går ut med valgløfter og fremmer saker de har brukt åtte år på å bryte ned.
I juni 2021 skal Erna Solberg plutselig ta vare på de mindre stilte. Alt skal bli så fint og flott bare hun får fortsette. Kan vi stole på en dame som satt i beste sendetid og sa at de som ikke hadde råd til mat og klær pga. pandemien sikkert ikke hadde råd til det før pandemien heller? Skal vi ha slike hjerteløse statsledere?
Faktum er at Erna løy jo ikke, de fattige hadde ikke råd før pandemien heller for hennes regjering hadde brukt 7 år på å gjøre hverdagen for vanskeligstilte verre.
Tilbake til oss i sykehusene, kuttene i velferden i samfunnet gjenspeiler seg i kuttene i sykehusene.

Som ansatt i sykehus skulle man tro at man hadde trygghet i arbeidslivet. Slik er ikke. Jobb i stat og kommune var lik en trygg jobb for livet før, nå er det bruk og kast som gjelder.

Bemanningssentraler gi mange i kontorfaglige yrkesgrupper løse vakter. Hverdagsøkonomien blir utrygg og som i de fleste andre yrker hvor det er overrepresentasjon av kvinner står man utrygt. Det går ikke bare på huslån og mat på bordet. Vil unge kvinner som ønsker barn ha en jobb og komme tilbake til? Vil man få færre vakter fordi man er småbarnsmor?

Det er mange faktorer som spiller inn. Vi trenger et skifte og vi trenger det nå. Bruk stemmeretten. Stem på deg selv.

Kommentarer til denne saken