Gå til sidens hovedinnhold

Etnisk musikklubb feirer 25 år i folkemusikkens tjeneste

Innsendt

I 2021 har Etnisk musikklubb (EM) hatt to markeringer av 25 års sammenhengende drift. Søndag 1. august var det stor konsert i Dyrdal i Sogn, og sist lørdag, 2. oktober ble klubben feiret med konsert på Riksscenen for folkemusikk og folkedans i Oslo. Her deltok et stort knippe artister som har gitt ut CD på EMs egen label i en vel fortjent hyllest til ekteparet Arne Fredriksen og Veslemøy Fjerdingstad.

Ideutvikling

I 1994-95 bodde jeg i samme tun som Arne Fredriksen og Veslemøy Fjerdingstad, i Masovngata på Kongsberg. Jeg husker godt at Arne var ganske så misfornøyd på denne tida. For det første gjaldt det arbeidssituasjonen hans som innebar pendling Kongsberg – Oslo. For det andre gjaldt det utvalget av folkemusikk i platebutikkene. Selv hadde han trolig en av de mest omfangsrike CD-samlingene med folkemusikk hjemme i stua, men det hadde ikke vært lett å få tak slike utgivelser. Så Arne begynte å utvikle en ide: «Hva om jeg kunne skape min egen arbeidsplass innenfor denne forsømte delen av musikkbransjen? En musikklubb basert på samme forretnings-prinsipp som bokklubbene?»

Arne har utdanning innen markedsføring, og han gikk grundig til verks for å undersøke om det var et behov, et marked, for en medlemsbasert musikklubb med salg av folkemusikk fra fjern og nær. Han gjennomførte spørreundersøkelser på Landskappleiken, Telemarkfestivalen, Førdefestivalen og Kongsberg jazzfestival. Responsen var positiv. Det var et marked.

Etnisk musikklubb

Så, i 1996 stiftet Arne Fredriksen Etnisk musikklubb (EM) etter mønster av bokklubb-konseptet, en medlemsbasert musikklubb med ulike profiler:

Åpen profil, med tradisjonsmusikk fra i utgangspunktet hele verden

Nordisk profil

Balkanprofil

Keltisk profil

Siden har profilene blitt utvidet med en jazzprofil og en romaniprofil. Den kjente logoen ble tegnet av et barn i barnehagen der Veslemøy var bestyrer. Og apropos Veslemøy, i henne har Arne hatt en viktig medspiller både faglig og med hensyn til utvikling og drift.

Som aktiv danser av norsk og internasjonal folkedans hadde Arne opparbeidet god oversikt over både norske folkemusikktradisjoner og musikktradisjoner fra andre deler av verden. Denne kompetansen lå til grunn for valg av musikkinnspillinger som han gjennom musikklubben ønsket å gjøre tilgjengelig for et norsk publikum. Fonogramutgivelser innenfor de ulike profilene ble presentert i egen katalog. Medlemmene kunne motta månedens album innenfor valgte profil, samt velge blant et bredt utvalg anbefalte innspillinger.

Egen label

Plateselskapet ble startet i 1998. Arne så tidlig de musikalske ressursene som lå i innvandrermiljøet i Norge. Det var derfor ingen tilfeldighet at den første CD-utgivelsen på egen label ble Combinations, med undertittelen The New International Music Of Norway.

Siden har plateselskapet utgitt over 120 egne produksjoner og dokumentert musikk-tradisjoner fra land som Afganistan, India, Pakistan, Hellas, Irak, Iran, Syria.

I Norge har EM-labelen løftet fram folkemusikktradisjoner fra alle landsdeler, inkludert samisk, kvensk og lestadiansk musikk og musikk knyttet til tatermiljøet. Arne har utviklet en meget god teft for finne fram til interessante artister og tradisjoner. Han har videre initiert originale CD-prosjekt for musikk på slåttetromme, lur, bukkehorn samt slåttetralling. EM har vært drevet ut fra idealisme og en filosofi om å løfte fram musikere og musikktradisjoner fra det Arne kaller oppmerksomhetsskyggen.

Selv om plateselskapet også har gitt ut produksjoner med noen av de fremste utøverne i vår tid, har han vært opptatt av å finne fram til tradisjonsbærere som representerer underskogen, i skyggen av de store trærne, for å bruke en metafor. «Vi driver arkeologisk utgraving i ulike tradisjoner», sier Arne. Dette har ført til en rekke utgivelser som ellers ikke ville sett dagens lys. Dette representerer et dokumentasjonsarbeid innen folkemusikk på linje med innsamlernes arbeid på 1800- og 1900-tallet der hjelpemiddelet var datidens publiseringsmiddel, noteutgivelser. EM har dokumentert samtiden. Mange av produksjonene har vært nominert til og mottatt honorable priser.

EMs betydning for folkemusikken

EM har opparbeidet et betydelig renomme og tillit i musikkbransjen, ikke minst blant sentrale støttespillere som Kulturrådet, Fond for utøvende kunstnere (FFUK), Norsk senter for folkemusikk (tidligere RFF), samt lokale støttespillere som kommune og fylkeskommune. Det forteller om høy kred.

Vi har sett Arne Fredriksen på landskappleiker og festivaler trone bak utsalgsbord og hyller fulle av CD-er. Helt fra starten av var tanken å møte målgruppen der målgruppen er å finne.

EM har hatt sine opp- og nedturer. I løpet av de siste tjue årene har det skjedd store endringer i musikkbransjen, der særlig utviklingen av strømmetjenester har hatt store konsekvenser for plateproduksjon. Vilkårene for EM har endret seg drastisk. Økonomikrisa i Europa fra 2008 skapte vanskeligheter på leverandør-siden, og utviklingen av strømmetjenester bidro ytterligere til konkurser i dette markedet. Da Innkjøpsordningen ved Kulturrådet ble lagt ned, var det merkbart for musikklubbens økonomi. EMs svar på denne utviklingen har vært å utvikle CD-produksjonen til et CD-bokkonsept Det vil si longboks-formatet, med to CD-er og et fyldig teksthefte med omtale av musikk og tradisjon. Dette har vist seg å slå godt an.

Etnisk musikklubb har opparbeidet seg betydelig renommé og tillit i musikkbransjen. Sammen har ekteparet Fredrikstad, som de gjerne kaller seg, løftet fram kjente og ukjente musikktradisjoner og musikere, de har presentert musikk for oss som vi ellers aldri ville fått kjennskap til. Jeg representerte en av de mange utøverne som har fått muligheten til å få utgitt CD-er som ellers aldri ville sett dagens lys. Arne ble ikke rik på ideen sin, men han gjorde oss rikere. Takk, Arne og Veslemøy. Det gror blomster i deres plogjernspor.

Anne Svånaug Blengsdalen

Kommentarer til denne saken