(MittLillestrøm): – Det startet med en gang jeg kom egentlig. Det var kommentarer som «good morning sweetie» og masse ubehagelig stirring uansett hvor jeg gikk. Når jeg sto på en stige for å gjøre arbeidet mitt, snakket de gjentatte ganger om rumpa mi på et annet språk, og plutselig måtte det seks-sju stykker til for å sette opp en dør der jeg var – en jobb som vanligvis ikke krever mer enn to personer, forteller Wilmine Holt.

Hun var 16 år da hun startet utplasseringsperioden, og fylte 17 i løpet av den første uken.

– Jeg kan ikke fatte hvordan gamle menn, som kanskje er gift og har barn hjemme, kan være så ufyselige mot en ung jente. Jeg hadde gledet meg voldsomt til utplasseringen, men endte opp med å bli skremt bort etter bare en uke. Jeg har opplevde det som både krenkende, ekkelt og skremmende, fortsetter hun.

Seksuelt trakasserende

Hun er bosatt på Frogner, men går på Skedsmo videregående skole i Lillestrøm, og har den siste tiden vært utplassert i elektrobedrift på Romerike som en del av skolegangen.

Holt er opptatt av å understreke at bedriften hun er utplassert hos, Romerike Elektro, har håndtert saken på en strålende måte etter at de ble gjort kjent med den, og at det er snakk om ansatte i andre bedrifter på byggeplassen som skal ha oppført seg seksuelt trakasserende. Hun er nå tilbake som utplasseringselev hos Romerike Elektro.

Les hva de, i samarbeid med totalentreprenør, Østlandske Bygg og Betong, sier om saken lenger ned.

De tre mennene som er bortvist fra byggeplassen har fått mulighet til å uttale seg i saken, men har ikke ønsket det. Ingen av de angitte personene har imidlertid erkjent forholdene, og de har uttrykt at de ikke kjenner seg igjen i det som blir beskrevet.

Pekte på utstyret sitt

– Det som fikk begeret til å renne over for min del, var da en mann spurte meg om hva ulike ting var på norsk. Til slutt endte det med at han latet som et ord betydde «stor penis», og så forklarte han liksom dette mens han pekte ned på utstyret sitt. Med en gang jeg sto alene benyttet de anledningen til å komme med ekle grisevitser, og til å gi meg blikk og snakke om meg på upassende måter, sier Wilmine.

Hun forteller at hun flere ganger i løpet av den ene uken hun så langt har vært utplassert, har måttet forlate arbeidsplassen for å gråte for seg selv.

– Jeg syntes det er så utrolig trist at når man først får inn jenter i mannsdominerte yrker og på mannsdominert arbeidsplasser, så er det noen som skal skremme oss bort igjen. Planen min var egentlig bare å holde det for meg selv og bite tennene mine sammen, men heldigvis for meg var det en som var utplassert sammen med meg som sa i fra til bedriften vi er utplassert hos. De tok meg seriøst fra første stund og har taklet dette på en veldig god måte, noe jeg selvfølgelig er enormt takknemlig for, sier Wilmine.

En trist hendelse

Romerikes Blad har vært i kontakt med utplasseringseleven som varslet bedriften. Han har ikke selv vært vitne til trakasseringen, men forteller at Wilmine gjennom den første uka fortalte om ubehagelige opplevelser.

– Vi vil begynne med å si at dette er en trist hendelse og vi beklager på det sterkeste at noe slikt har skjedd på en av våre byggeplasser. Denne typen oppførsel som omtales her er forkastelig og skal ikke forekomme. Vi aksepterer ingen former for diskriminering eller mobbing, og vi har tatt denne saken på største alvor. Vi har et trygghetsprogram som skal bidra til å avdekke og forebygge denne typen hendelser, og vi har reagert umiddelbart etter at vi ble gjort oppmerksom på situasjonen - men vi skulle mye heller ønske at dette aldri hadde skjedd.

Det sier daglig leder i Romerike Elektro, Lars Petter Ilstad Johansen.

Han har avklart sine uttalelser med totalentreprenør på byggeplassen, Østlandske Bygg og Betong.

– Hadde det ikke vært for motet til utplasseringselevene, hadde vi ikke blitt oppmerksomme på denne oppførselen. Vi er glade for at vi nå har fått eleven tilbake på utplassering som elektriker og at vedkommende føler seg ivaretatt i denne situasjonen, sier Johansen.

Skal ikke skje

Utplasseringsperioden til Wilmine skulle i utgangspunktet vare i tre uker, men etter en uke på jobb orket hun ikke mer. Hun sluttet å komme, og meldte seg syk.

– Vi oppfattet på eleven at det kunne være snakk om tre dager sykefravær, men fikk så vite den fjerde dagen at eleven hadde opplevd seksuell trakassering fra noen på byggeplassen. Samme dag fikk vi tak i eleven via telefon, og i telefonsamtalen fikk vi vite at det var angitte personer utenfor Romerike Elektro og Østlandske Bygg og Betong vedkommende hadde opplevd dette med. Det ble i samtalen identifisert fire personer som opplevdes som trakasserende, sier Johansen.

Han informerte så totalentreprenøren som tok dette svært alvorlig.

– Samtidig beklaget vi overfor eleven på vegne av oss selv og dem at vedkommende hadde opplevd dette, og presiserte at dette ikke skal skje på våre byggeplasser. Vi informerte også om at vi ville reagere umiddelbart for å sikre at det skal være trygt å være på jobb hos oss. Eleven fikk i denne sammenhengen tilbud om å forlenge utplasseringsperioden, slik at det skulle bli tilstrekkelig utplasseringstid, samtidig som vi tilbød alternativt utplasseringssted. Etter en telefonsamtale med eleven fikk vi aksept for at vi skulle gå videre med dette, og fikk så en skriftlig uttalelse fra eleven som vi tok videre i et brev til totalentreprenøren, Østlandske Bygg og Betong, fortsetter Johansen.

Bortvist fra byggeplassen

De var dagen etter i kontakt med arbeidsgiverne til de angitte personene, og alle fire har vært inne til samtaler. Tre ble bortvist fra byggeplassen.

Romerike Elektro og Østlandske Bygg og Betong opplyser til Romerikes Blad at ingen av de angitte personene har erkjent forholdene og det ikke finnes beviser for hendelsene. De forteller at eleven har fortalt om varierende grad av seksuell trakassering fra de forskjellige personene, og at anklagene har blitt videreformidlet med den ordlyden anklagen hadde.

– Vi berømmer eleven som fikk tilbud om utplassering på en annen byggeplass, men som selv ønsket å komme tilbake til opprinnelig arbeidssted, sier Johansen.

Wenche Rudshaug er rektor på Skedsmo videregående skole, der Wilmine går. Hun sier på generelt grunnlag at:

– Det er både alvorlig og trist når noen utsettes for slikt. Fra skolens side har vi rutinemessig lærere som er koblet tett på i utplasseringssituasjon for å sikre god oppfølging med både eleven og bedriften. Vi opplever stort sett å ha et meget godt samarbeid med utplasseringsbedrifter, og heldigvis er det sjelden at det dukker opp slike alvorlige saker.