Knutehytta har stått tom og ubrukt gjennom hele vinteren, og spørsmålet nå er hva som skjer videre. Planen til eierne, er å leie ut selve Knutehytta som selskapslokale og etter hvert åpne annekset for kafédrift. KIF har tatt kontakt med eierne av Knutehytta for å høre hva de tenker om den videre driften, med bakgrunn i den tinglyste rettigheten om at hytta skal være åpen for allmennheten.

Nå har tidligere driver av hytta, Nikolaj Mortensen, kastet seg inn i debatten med et leserbrev. Han mener at kommunen må komme på banen.

Les Mortensens leserbrev HER og ordfører Kari Anne Sands tilsvar HER.

Mortensen drev hytta i noen år på tidlig 2000-tallet, og han understreker at han nå ikke engasjerer seg for å fortelle folk at «alt var bedre før», men for å se framover og for å finne løsninger. Han mener at kommunen må kjenne sin besøkelsestid, og engasjere seg for å få Knutehytta åpen for folk.

– Kommunen bør ta initiativ til å få hytta i drift en gang for alle. Dette er en kulturinstitusjon i kommunen, som det er viktig å ta vare på. Dette er en del av Kongsberg-sjela!

– Vi er nå to år unna 400-årsjubileet for byen, og kommunen er nødt til å se den verdien som Knutehytta utgjør, mener han.

Ikke timelønn

Mortensen mener at Knutehytta handler om så mye mer enn en rødmalt hytte som serverer vafler til fjells. Det er så mange tradisjoner, så mye historie og så unik natur.

– På de tre årene vi drev stedet, hadde vi 350 selskaper. Vi hadde god kontakt med næringslivet og vi kunne ofte ha oppe en hel dag, og servere noen få gjester kaffe og vafler, før vi fikk et selskap om kvelden. Potensialet her er kjempestort, mener han.

Han har ikke noe til overs for planene om å sette i stand annekset til Knutefjøset, og at det skal utgjøre kafédriften, uten at han vil gå i strupen på de nåværende eierne.

– Men vi kan ikke la Knutehytta stå tom lenger! Da vil hytta forfalle og forsvinne for allmennheten, sier han.

Det er allerede tydelige tegn på forfall på Knutehytta. Malingen flasser av og vinduer er knust.

Knutehytta

  • Knutehytta er en gammel laftet fjellhytte fra 1929.
  • Den er omgitt av fiskevann, kulturminner og et velbrukt turområdet.
  • Hytta ble bygget av idrettsforeningen i Kongsberg på dugnad.
  • Hytta ligger 730 moh., rett under Jonsknuten, 902 moh.
  • Nåværende eiere er Bastia Eiendom AS. Styreleder er Tore Martin Solbakken.

I 2002 forelå det planer om å bygge ut «nye» Knutehytta, som blant annet innebar å sette opp fem nye hytter hvor folk kunne overnatte. Inkludert soverommene på selve hytta, ville man da fått plass til 70 gjester. Planene ble det ikke noe av, men Mortensen mener fortsatt at det burde være mulig å gjennomføre noe lignende.

– Alle tenkte den gangen: Dette stedet skal vi ta vare på, og meninga med utbyggingen var at det fortsatt skulle være hele Kongsbergs hytte, som kunne benyttes av turgåere. Slik må det fortsatt være, sier han.

Hva vil vi med byen?

Han kan ikke forstå at kommunen for lengst har innsett den verdien Knutehytta har. Hytta brukes i reklamefilmer og som postkort-motiv og er et sted folk drar for å vise hvor flott det er i Kongsberg.

– Mener du at kommunen burde kjøpe hytta?

– Ja, eller at kommunen i hvert fall får noen til å kjøpe den. Jeg ser at det i debatten har blitt foreslått at kanskje lag og foreninger kan sørge for drift ved å drive dugnad i helgene. Men vi må ha en profesjonell aktør i ryggen, som kommunen er, og bygget bør vedlikeholdes som andre kommunale bygg.

Mortensen etterlyser en ordfører med vyer og visjoner for byen og som også tar i betraktning den kulturelle lønnsomheten. Han kaller det en pinlig mangel på politisk lederskap.

– Vi må ha en ordfører som spør: Hva vil vi med byen vår? Vi mangler tydelighet, og det er ordførerens ansvar, mener han.

«En by i skauen det ikke skjer noe»

– Dette handler om å gjøre byen vår attraktiv. Nå er det mange som oppfatter Kongsberg som en by i skauen der det ikke skjer noe. Vi må tenke på de kulturelle verdiene, sier Mortensen, som håper at innspillene han kommer med er med på å sette i gang en debatt.

– Det nytter ikke å bare si at vi vil ha mange nye innbyggere, politikerne må også vise vilje til å satse. De må vise forståelse for den unike historien vi har. Når det gjelder Knutehytta burde det ikke være lov å si at «her blir det bare lukkede selskaper». Hvis det skal bli slik, har vi ikke noen Knutehytte lenger om ti år.

– Kjerneoppgaver

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand, har svar på leserbrevet til Mortensen. I et intervju sier Sand at saken om Knutehytta handler om hva som skal være kommunens rolle og hva kommunen skal drive med.

– Kommunen har noen kjerneoppgaver som handler om å gi gode innbyggertjenester, i tillegg jobber vi med tiltak for å øke attraktiviteten til Kongsberg. Men vi må tenke likebehandling og jeg tror det vil være feil å gå inn på eiersiden i Knutehytta.

Hun sier at i det øyeblikket man går inn på eiersiden eller gir tilskudd, må andre lignende foretak i kommunen også bli behandlet på samme måte.

– Vår oppgave er å være med å legge til rette, på den måte vi gjør i dag. Nå settes snart arbeidet med Knuteveien i gang for å sikre tilgangen til de viktige naturområdene på Sachsen og Knuten – og dermed også Knutehytta. Dette er et arbeid vi tok initiativ til og dette er med på å sikre allmennhetens tilgang og styrke Knutehytta. I det øyeblikket veien er utbedret, vil også tilgangen på kunder bli bedre. Dette er viktig for oss, sier hun.

Klar klausul

Kongsberg kommune er for øvrig engasjert i saken om Knutehytta gjennom endringene det er søkt om ved å gjøre om annekset på Knutehytta til Knutefjøset.

Sand opplyser også at de har sjekket den tinglyste klausulen, som sier at Knutehytta skal være åpent for allmennheten, med sin kommuneadvokat.

– Den klausulen er klar på at allmennheten skal være sikret tilgang til Knutehytta. Men vi kan ikke legge oss borti hvordan eierne forholder seg til den. Vi er altså ikke noe part i den saken, annet enn at vi prøver å være en medspiller her, sier Sand.

– Men mitt råd til eierne her er å prøve å spille på lag med allmennheten og ikke ta noen forhastede konklusjoner.

– Har det på noe tidspunkt vært aktuelt for kommunen å kjøpe Knutehytta?

– Ikke som jeg vet.

Når det gjelder kritikken som Mortensen kommer med, om at byen mangler en tydelig ordfører som spør hva vi vil med byen vår, sier Sand at han gjerne må være misfornøyd med sin ordfører.

– Vi er mange som jobber for Kongsberg hver eneste dag, og jeg mener sjøl at jeg er en av dem. Senest i går hadde vi en minister her på besøk – det andre ministerbesøket etter jul. Men det er klart at det alltid vil være rom for forbedringer, og det er sikkert ting vi kan gjøre annerledes, og da må vi få vite om det.

Laagendalsposten har vært i kontakt med eierne av Knutehytta for en kommentar, men de ønsker ikke å stille til intervju om Knutehytta nå.