Før påske skrev Even Røed fra Arbeiderpartiet innlegget med overskriften «Vi må stå sammen for å sikre Kongsberg to tog i timen».

Min første innskytelse når jeg leste overskriften var at ja, dette er jeg helt enig i!

To tog i timen er den viktigste samferdselspolitiske målsettingen for Kongsberg. En sak det er bred politisk enighet om i Kongsberg. Vi vil at flere skal flytte hit og jobbe her. Vårt industrimiljø har behov for høykompetent arbeidskraft. Samferdselspolitikk og næringslivspolitikk går hånd i hånd. God vei- og togforbindelse bidrar til å styrke næringslivets konkurransekraft.

Men når jeg leser videre ser jeg jo at dette ikke handler om vi. Dette handler om Even Røed sitt kandidatur som stortingsrepresentant og hva han skal gjøre hvis han får plass på Stortinget. Hvis folk stemmer på han vil han sørge for at to tog i timen kommer på plass. Han kommer likevel ikke med et eneste konkret forslag på hvordan han vil få gjennomslag. Han slår bare fast det selvfølgelige, at han vil jobbe for Kongsberg sin sak. Det skulle vel bare mangle?

Jeg må si jeg blir ganske fascinert over troen på egne evner. For dette er ikke noe APs Even Røed klarer alene.

La meg starte der Røed og jeg er enige. Det er avgjørende at vi står sammen om de overordnede målene i samferdselspolitikken, ellers kan vi glemme å få gjennomslag på nasjonalt hold. Og det at Kongsberg alene står for et samferdselspolitisk mål, som to tog i timen, er heller ikke nok. Ei heller en enkelt representant på Stortinget. Her må vi også få med oss naboene våre! Om Drammen og Øvre Eiker er med å dra lasset, blir veien til gjennomslag mye kortere.

Da jeg sa ja til å være stortingskandidat for Høyre, sa jeg ja til å representere Kongsberg og Buskerud stortingsvalgkrets på Stortinget. Jeg sa ja til å bli med på laget. Vel vitende om at dette ikke er en jobb jeg gjør alene. Denne jobben gjør jeg sammen med mine kollegaer i Høyre lokalt, i fylket og sentralt.

I rollen som lokalpolitiker og nå som stortingskandidat er min viktigste oppgave å representere Kongsberg.

Høyre har vist både lokalt og sentralt at de har lyttet, vært til stede og sørget for at viktige saker for Kongsberg har fått gjennomslag i regjeringen og på Stortinget. Vi har vært talerør og døråpnere for Kongsberg-samfunnet. Det siste året har minnet oss på dette med industripiloten som vi kjenner godt.

Derfor er det ekstra provoserende å lese Røeds usanne påstand om at Høyre ikke prioriterer Kongsberg.

For i motsetning til Even Røed og Arbeiderpartiet er det lett for meg å nevne saker der Høyre har sørget for viktige avklaringer og gode beslutninger for Kongsberg.

Spesielt vil jeg minne Even Røed på hvordan vi de siste årene har fått viktige og gode avklaringer for sykehuset vårt. I 2015 ble Norges første komplette plan for framtidig sykehusstruktur, lagt frem av helseminister Bent Høie. Planen slo fast at Kongsberg sykehus skulle bestå og videreutvikles. Dette har skjedd på Høyre sin vakt. tillegg har vi den siste tiden sett en positiv utvikling av Kongsberg sykehus, deriblant overføring av ortopedioppgaver, samt oppgradering av utstyr og bygningen.

Dette står i stor kontrast til hvordan situasjonen var i 2012 da Arbeiderpartiet styrte landet, Jonas Gahr Støre var helseminister og Kongsberg Arbeiderparti var representert på Stortinget. Fremtiden til Kongsberg sykehus var usikker og uavklart. Sykehuset var nedleggingstruet og det var Arbeiderpartiet som lanserte forslaget om nedleggelse i forbindelse med nytt sykehus i Drammens-området. Det var også på denne tida akuttkirurgien ble flyttet.

Fremover er vår viktigste oppgave å skape mer og inkludere flere. Vi vil at flere skal fullføre videregående skole og gå ut i arbeidslivet. Vi vil ha vekst fordi vi vekst sikrer et gode skoler og et godt helsevesen i dag og i fremtiden.

Kongsberg sykehus har fått viktige avklaringer de siste årene. Den kampen ble vunnet på Høyres vakt, og vi i Kongsberg Høyre skal fortsette å jobbe tett med våre partifeller i fylket, på Stortinget og i regjeringen for å sikre ytterligere gjennomslag i flere saker.