Gå til sidens hovedinnhold

Familien – samfunnets byggestein

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Partiet De Kristne ser familien og ekteskapet mellom én mann og én kvinne som samfunnets viktigste byggestein. Partiet De Kristne vil løfte frem det livslange, monogame ekteskapet mellom mann og kvinne som norm og ideal. Det tradisjonelle ekteskapet bør ha en juridisk særstilling.

En velfungerende familie er vesentlig for den oppvoksende slekt og fremtidige generasjoner. I familien kan barn under trygge og stabile forhold lære forskjell på rett og galt, bli kjent med sosiale normer og regler, og utvikle nærhet til andre mennesker. Sterke og stabile familier gir et sterkt og stabilt samfunn.

Partiet De Kristne setter barna i fokus, og mener barn har rett til både en mor og en far, og til å kjenne sitt eget biologiske opphav. Barn skal ikke gjøres til et objekt som produseres utenfor den naturlige rammen av en biologisk mor og far.


Selv om vi alle blir født med ulike evner, interesser og forutsetninger, er det vårt grunnleggende syn at mennesker skal ha frihet til å velge sin skjebne og utvikle sine talenter i trygg og hensynsfull samhandling med andre mennesker.

Partiet De Kristne vil derfor skape et samfunn som flytter mest mulig handlingsrom og ansvar tilbake til hver enkelt av oss, og ikke umyndiggjør oss til fordel for en stadig voksende stat. Vi vil bygge et samfunn med stor personlig frihet og handle rom, med en stat som ikke vokser utover sitt mandat, og med en solid forankring i vår jødisk-kristne arv.

Siden alle mennesker er unike, bør måten vi organiserer oss på gjenspeile dette og gi rom for forskjeller. For Partiet De Kristne er det derfor et ideal å finne løsninger som tar vare på mangfoldet, og ikke presser mennesker inn i samme form. Vi har også en grunnleggende respekt for menneskers rett til å ta ansvar for, og konsekvenser av, egne valg. Partiet De Kristne vil være en aktiv forkjemper for frihet, ansvar og mangfold for alle mennesker.

Kommentarer til denne saken