Fant avføring i bekk – kommunen vurderer tvangsmulkt til sameie

Kloakk fra Hindtåsen terrasse skal ha havnet i en bekk. Årsaken kan være feilkoblinger på noen toaletter.