Da Hilde Solberg Strømmen og Anne-Lene Solberg var ute på tur i skogen denne uken, fant de fant store mengder norske mynter fra 50-tallet delvis nedgravd i et skogholt utenfor Kongsberg.

Det norske myntverket skriver i en pressemelding at finneren, en kvinne fra området, tok kontakt med Myntverket da hun kom hjem etter turen.

Myntene, som bærer tydelig preg av tidens tann, har etter all sannsynlighet ligget på funnstedet siden slutten av 50-tallet, altså nærmere 70 år. Foreløpige undersøkelser viser at kobbermyntene er preget med «H7», kong Haakon VIIs monogram, hvilket betyr at de er utgitt mellom 1946 og Haakons død i 1957.

Det er flere teorier:

Kobbermynter

– Myntene har, etter hva jeg kunne se, valørene ett, to og fem øre. Under krigen ble disse valørene slått i jern, men myntene på funnstedet er i kobber. Nazistene fjernet dessuten kongemonogrammet under krigen, så det faktum at myntene har et slikt monogram indikerer at de er utgitt mellom 1946 og Haakons død i 1957. Noe mer presist er vanskelig å si per nå, sier styreleder i Samlerhuset og Det Norske Myntverket, Ole Bjørn Fausa.

Hvor myntene stammer fra, mener Fausa er vanskelig å si.

Produsert hos Mynta

– Myntene er åpenbart produsert på Det Norske Myntverket, som den gang var direkte underlagt Finansdepartementet og het Den Kongelige Mynt. Men hvordan de har havnet på funnstedet og hvor de eventuelt har vært innom i mellomtiden, er høyst usikkert.

Det kan både være snakk om utbytte fra kriminelle handlinger som eksempelvis ran av pengetransport, eller så kan de også ha kommet direkte fra Myntverket.

– Uansett er det foreløpig et stort mysterium med hensyn til både hvordan de havnet der de gjorde og hvorfor de ble liggende. Forhåpentligvis vil nærmere undersøkelser kunne gi svaret, sier han.