Får kritikk etter å ha sagt ja til riving av Flesberg stasjon

Flesberg kommune burde forstått at gamle Flesberg stasjon inneholder verneverdige bygninger, mener Viken fylkeskommune.