Festivalsjef Ragnhild Menes er glad for tildelingen for 2022 fra Kulturrådet.

– Vi er en av festivalene med størst økning, så dette ser jeg absolutt som en stor anerkjennelse av vårt arbeid. Dette er i tillegg et resultat av flere års kontinuerlig arbeid med å løfte det offentlige tilskuddet til festivalen, sier Menes.

Hun mener at Kulturrådets støtte til Kongsberg jazzfestival bør ligge på samme nivå som sammenlignbare festivaler, som for eksempel Moldejazz.

– Her er vi fortsatt ikke i mål, men dette er et betydelig skritt på veien.

Støtte for ett år

– Hvor mye søkte dere om?

- Vi søkte om 5,8 millioner kroner, som er det nivået vi mener at vi bør ligge på, sier Menes.

Støtten gis altså for 2022. Festivalen fikk ettårig støtte også for 2021, men har også ligget inne med flerårig støtte tidligere.

– Vi søkte om treårig tilskudd i denne runden, men så vidt jeg kan se er det svært få festivaler som har fått flerårig tilskudd denne gangen. Etter det jeg har forstått handler dette om at hele festivalstøtteordningen skal evalueres av Kulturrådet i året som kommer. Kongsberg Jazzfestival har allerede vært med på å gi innspill til dette, sier festivalsjefen.

– Hvor mye har dere fått i støtte fra Kongsberg kommune og Viken fylkeskommune for neste år?

I budsjettet for Kongsberg kommune for 2022 ligger vi inne med 940.000 kroner, og i Viken fylkeskommune ligger vi inne med 2,6 millioner kroner.

I sum gir det 7,34 millioner offentlige kroner.

Folkefest 2022

– Hvordan ser festivalsjefen på Kongsberg Jazzfestival 2022?

– Vi er godt i gang med planleggingen og har stort tro på festivalsommeren 2022. Vi planlegger for en tilnærmet «normal» festival, med et rikholdig program som både inneholder et sterkt jazzprogram og en mangfoldig folkefest, sier festivalsjefen.

Allikevel har den siste tiden bevisstgjort jazzfolket på at vi fortsatt er i en pandemi, og at det kan være en situasjon til sommeren der det fortsatt må gjøres noen tilpasninger.

– Vi ser fram til å slippe mange gode navn til festivalen i løpet av de neste månedene, og vi håper publikum og folk i Kongsberg er klare for en skikkelig festivalopplevelse til sommeren, sier festivalsjef Ragnhild Menes.


LES OGSÅ: