«Med bakgrunn i Forskrift av 26.06.2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff kap. 2, gir brannsjefen LO i Kongsberg og Numedal tillatelse til å saluttere i forbindelse med 1. mai arrangementet 2022. Brannvesenet vurderer kun brannfaren.» skriver Ine Olsen, avdelingsleder for forebyggende avdeling i Kongsberg brann og redning til LO Kongsberg.

Arrangøren vil være ansvarlig for å følge gjeldende varsel knyttet til skogbrannfaren, og at tillatelsen kan inndras med umiddelbar virkning ved fare for skog- eller gressbrann.

Det er også krav til innsending av søknad til politiet.

Det var for en stund tilbake debatt vedrørende saluttering på 17. mai, på grunn av de ukrainske flyktningene som har ankommet landet. Det ble til slutt konkludert med at tradisjonen med saluttering kan fortsette, så sant det gis god informasjon i forkant.