– Det er ikke usannsynlig at nedgangen i antallet henvendelser er en naturlig normalisering etter pandemien. Da var veldig mange ute i skog og mark, sier seniorrådgiver Anita von Krogh i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

De første seks månedene av 2022 har 173 personer tatt kontakt med Giftinformasjonen fordi de frykter de er blitt bitt av hoggorm. Til sammenligning var det 279 personer som ringte inn imellom januar og juni i 2021 – en nedgang i år på over 100 personer.

Dårlig vær bidrar

En annen årsak til at færre tar kontakt i år, kan være det fuktige og kalde sommerværet, tror von Krogh.

– Det var finere og varmere vær i fjor mange steder. Hoggormen er vekselvarm og liker å ligge i sola for å varme seg. Når den ligger ute i sola, er det jo større sannsynlighet for å støte på den, sier hun.

I tillegg antar von Krogh at enda flere personer er ute i skog og mark når været er bra, noe som legger til rette for flere møter mellom hoggorm og mennesker.

Fra april er det en nedgang i henvendelser sammenlignet med i fjor. Fjorårets juli slo alle rekorder da 312 personer tok kontakt. Det var dobbelt så mange som i 2020. Så høye tall har de aldri sett hos Giftinformasjonen før, ifølge von Krogh.

Er du usikker, ta kontakt

Så langt i juli har 110 personer ringt inn, men når NTB får oversendt oversikten, er det fremdeles ti dager igjen av juli.

– I disse dager har vi mange hevelser om hoggorm per dag, så det endelige juli-tallet blir høyere, sier von Krogh.

Et hoggormbitt kan gi alt fra ingen symptomer til alvorlig forgifting. Hvor sterke symptomer du får vil avhenge av hvor mye gift som er i bittet. Bittene hvor giftmengden er minimal kalles for tørre bitt, og disse er det mange av.

Likevel rådes du til å ta kontakt med Giftinformasjonen om du er bitt av hoggorm, eller mistenker at du er blitt det.

– Vi anbefaler at du ringer til oss. Vi gjennomfører en ganske omfattende og helhetlig vurdering av pasienten og det som har skjedd, og så gir vi råd ut ifra det, sier von Krogh.

Noen bør til lege

Hvor alvorlige symptomer du får av å bli bitt avhenger av flere ting, som vekt, alder og helsetilstand.

– Det er noen vi nesten alltid råder å dra til sykehus. Det er små barn, gravide, eldre personer, eller de som har en redusert allmenntilstand fra før, sier von Krogh.

Milde reaksjoner på hoggormbitt er ofte en lett hevelse, i tillegg til at du kan få en blålige misfaring. Derimot kan stor mengde gift gi alvorlige symptomer hos alle. Forgiftningssymptomene vil komme raskt, gjerne i løpet av en time eller to, og da må du til lege.

– De som får det vi kaller systemiske reaksjoner, altså utvikler oppkast, diaré eller svimmelhet, bør oppsøke lege. Har du blitt bitt i hodet eller i halsen skal du også alltid til sykehus, for da er vi redd for at bittet kan påvirke luftveiene, sier von Krogh.

Andre tips til hva du kan gjøre selv dersom du er blitt bitt, er å la bittstedet være i fred, følge med på om hevelsen utvikler seg – gjerne ved å streke rundt området med en penn – holde bittstedet høyt og være mest mulig i ro.

(©NTB)