Ifølge statistikken ble erstatningene etter denne typen hendelser redusert med hele 14 prosent til 78 millioner kroner de fire første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Erstatningene etter biltyverier gikk enda mer ned – de ble redusert med 41 prosent i samme periode. Fortsatt er det langt flere tyverier fra biler enn av selve kjøretøyet.

– Ved årtusenskiftet så vi en topp i antall forsikringsmeldte innbrudd i boliger, biltyverier, tyverier fra bil og båttyverier. Nå er alt dette lavere enn vi har sett før, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge i en pressemelding.

Finans Norge peker på strengere grensekontroller og flere på hjemmekontor som noen av årsakene.

Det innebærer nemlig at langt flere har vært hjemme og passet på i både hus og på hyttekontor.

– Vi ser for oss at tallene kan øke igjen, og at kriminalitetstallene også kommer tilbake til gammelt nivå. Når hverdagen kommer helt i gang igjen og det åpnes mer for reising, kan det også bety at omreisende kriminelle igjen vil besøke landet vårt, sier Neverdal.