Trygghet skapes ikke ved at du blir utleid gjennom et bemanningsbyrå. Trygghet skapes at du er ansatt og har en stilling du er trygg på at du har, ikke bare for noen dager, men over tid. Innenfor dette regelverket er det mer enn nok rom for fleksibilitet for den enkelte bedrift.

For Arbeiderpartiet vil begrense innleie slik at det kun tillates ved rene vikariater, mellom produksjonsbedrifter og etter avtale med tillitsvalgte i virksomheter bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. Og samtidig styrkes innleide arbeidstakeres rett til fast ansettelse. Den norske arbeidslivsmodellen bygger nettopp på samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Jeg er glad for at endringene vil bidra til å styrke det organiserte arbeidslivet.

Det som av Spiten fremstilles som «å hjelpe de som står utenfor» er reelt sett å gi mer fleksibilitet til arbeidsgiveren på bekostning av de ansatte. Det handler om å gjøre det litt enklere å ta i bruk midlertidighet, gjøre det litt lettere å benytte seg av folk som ikke har en varig tilknytning til arbeidsplassen. Kjente toner fra Høyre i arbeids- og sosialpolitikken. For oss i Arbeiderpartiet er det klokkeklart – det viktigste vi bidrar med er at folk har trygge og faste arbeidsplasser. Fordi det reduserer forskjeller, gir økonomisk trygghet og det gir også bedre produktivitet og et bedre arbeidsmiljø. Det vet vi alt om på Kongsberg, dette samarbeidet er en av grunnpilarene i industrien vår.

Innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping. Vi har sett eksempler fra byggebransjenhvor lønna er lav, arbeidsdagene er lange og HMS-standardene er direkte farlige. For oss er ikke det greit. Vi lover å ta kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det som av Spiten og Høyre forsøkes å fremstilles som et stort hinder for næringslivet til å ansette folk er reelt sett ikke det. Sørg for at arbeidsfolk får mulighet til å organisere seg, gjør avtaler og skap ryddige forhold.

Adgangen ligger der, men det må forhandles fram avtaler med fagforeninga. Det vil sikre at forholdet mellom bedriftens behov og de ansattes behov for trygghet og ordna forhold veies mot hverandre. Fordi vi veit at et godt, fungerende og tillitsfullt trepartssamarbeid er veien å gå. Da vil løsningene finnes, til det beste for de ansatte og bedriften. Jeg er glad for at Dana Ali åpner for både organisering og et godt samarbeid med Fellesforbundet.

Vi lover å fortsette og jobbe for flere lokale arbeidsplasser og et trygt arbeidsliv.