Har det nye styret i Flesberg Everk glemt at det er aksjenærene som skal avgjøre hvilket tilbud som er best for de på neste generalforsamling. Styrets oppgave er forsatt å fremlegge alle alternativer inkludert RE alternativet for generalforsamlingen. Intet mer, intet mindre. Vi undres over hvordan styret har funnet ut av at de har mandat til, både å avgjøre og påvirket valget i slik grad de gjør.

Midtkraftalternativet: At ordfører i Flesberg, Oddvar Garaas uttaler seg så sterkt som han gjør i Lp, samt at i brev til aksjonærene skrives, "Dette er også ett alternativ Flesberg kommune kan akseptere", vitner om at det nye styret har tøyd aksjonærloven vel lang og mye lenger enn forrige styre. Flesberg kommune har tydeligvis annen informasjonskanal med styret, enn de lite informative brevene vi har fått.

At det nye styret i FE har gitt Flesberg Kommune mer informasjon enn resterende aksjeeiere er jo klart og tydelig. Dette er et brudd på aksjeloven som slår fast- at alle aksjonærer skal ha lik informasjon til samme tid. Loven skiller ikke mellom små eller store aksjonærer.

Mange i bygda lurer på fakta rundt rettsaken mellom Bjørg Helgerud og Flesberg Everk. Vi tror det hadde vært til bygdefolkets beste at fakta hadde kommet på bordet rundt de omstridte fullmaktene og hva loven sier om forkastelsen av forhåndstemmene som ble gjort.

Vi ser frem til å få riktige og korrekte opplysninger fra det nye styret i FE på aksjonærmøtene som avholdes tirsdag 2/3 og onsdag 3/3. Alle alternativer må etter vårt syn frem slik at aksjonærene kan fatte ett godt vedtak slik at våre verdier blir ivaretatt. Verdier er ikke nødvendigvis kroner og øre.