Feil på pumpestasjon - flere millioner liter kloakk rant ut i Lågen

Feil på en pumpestasjon 4. mars førte til at flere millioner liter kloakk rant ut i Lågen. Utslippene varte i 11 dager, helt til feilen ble reparert.