Nylig ble katten Poppy funnet død i en minkfelle i Indre Akershus. Katten hadde satt labben fast i fella, og i kampen for å komme løs hadde hun forsøkt å gnage av seg foten. Hun må ha lidd ufattelig før hun døde og ble funnet fastfrosset i isen.

Mange andre katter og også hunder er blitt drept i feller som har vært utplassert i nærheten av boligområder eller turstier. Men like grusomt er den fangsten som foregår dypt inne i skogene - ute av øye, ute av sinn for de fleste.

Hver dag gjennom en lang fangstsesong smeller feller igjen over ville dyr, både de artene som fellene er beregnet på og såkalt bifangst, som rammer blant annet katter, fugler, ekorn, røyskatt og grevling. Dyr som fellene ikke er konstruert for vil ofte ikke få dødelige treff, men kan få slaget for langt fremme eller for langt bak på kroppen, eller over en fot, med langvarige lidelser til følge.

Feilslag er vanlig. Vinterens fangst av mår viser uhyggelig mange dyr som har fått slagmekanismen over rygg og mage. De publiserte bildene viser nok bare toppen av isfjellet, for fangstmiljøet prøver å skjule feilslag. Man kan tenke seg smertene for dyrene når stålkjevene på fella knuser ribben og innvoller. Disse dyrene blir i likhet med Poppy pint i hjel. På fangstforum kan man lese beskrivelser av hvordan trestammer er blitt oppklort av dyr som har kjempet i fellene. I noen tilfeller lever dyrene helt til fangstutøveren kommer for å sjekke fella.

Det er bare krav om tilsyn med drepende feller en gang i uka. Det betyr at dyr kan lide i fellene i timer eller dager før de dør av skadene. Det sier seg selv at tilsyn en gang i uka ikke er nok når fellene verken er selektive eller trygge i forhold til feilslag. Tilsyn to ganger i døgnet er heller ikke nok. Fellene må bort.

Det er på høy tid å forby fellefangst. Ingen feller er "humane", verken slagfeller, fallstokk, fallem eller snarer. De er laget for å slå i hjel eller kvele, men ikke nødvendigvis raskt. Feller som fanger dyr levende påfører dyrene stress og lidelse, og mange dyr knekker tenner og klør i forsøket på å komme fri.

Fellefangst er dyremishandling som i dag kan drives fra fylte seksten år, eller fra fjorten år i opplæringsøyemed, og som barn helt ned i barnehagealder læres opp til. MDG er det eneste partiet som har tatt til orde for et forbud mot fellefangst. Det er på tide at flere partier følger etter. Politikerne må våkne. Vi kan ikke tillate at dyr pines til døde.