Politiet sier de ser seg nødt til å ta dette grepet for å sikre at de som er i en nødsituasjon skal få tilgang på nødpass. Produksjonsproblemene med pass gjelder også nødpass.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte. Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til. Men siden det ikke er nok nødpass til alle, må vi sørge for at de som virkelig trenger det får det, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i politidirektoratet.

Politiet skriver at de som har hatt time på passkontoret, samt bestilt utenlandsreise senest 28. april, også vil få nødpass.

Gjelder ikke feriereisende

Politidirektoratet presiserer at feriereiser ikke faller under de nye kriteriene.

Den som søker om å få nødpass må dokumentere at de oppfyller kriteriene. Detaljer om kriteriene ligger ute på politiet.no. Der står det også hva slags dokumentasjon du må ha med deg til passkøen.

– Vi overvåker situasjonen nøye, og vil justere kriteriene hvis de ikke har god nok effekt eller at tilgangen på nødpass endrer seg, sier Vandvik.

Kriteriene er formulert slik:

«Det er bare du som er i en nødssituasjon eller du som har særlige grunner som kan søke om nødpass. Feriereiser, bryllup, dåp, konfirmasjon og lignende markeringer faller dessverre ikke under kriteriene.»

Må dokumenteres

Politiet skriver at folk med følgende behov vil kunne få nødpass:

Reise hjem til bostedsland, hente mindreårige barn for retur til bostedsland, nødvendig medisinsk behandling i utlandet, alvorlig sykdom eller skade i nær familie i utlandet, reise i forbindelse med samfunnskritisk funksjon.

Dem som oppfyller disse kravene, må dokumentere det til politiet.

Politiet vil gjøre en vurdering av behovet og dokumentasjonen til passøkere. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Det må i tillegg vises fram dokumentasjon av reiseplanen.

Politiet gjentar også oppfordringen til alle om ikke å bestille ferietur utenlands før de har fått ordnet seg pass.

Ser på alternativer

Justisministeren sier at regjeringen snur alle steiner for å løse passkrisen. Blant annet prøver de å få andre land til å godta annen ID enn pass fra nordmenn.

– Vi går etter helt utradisjonelle metoder på å legitimere seg på. Vi forsøker nå å få med oss andre land på å la nordmenn legitimere seg med annen id enn pass. Det spiller ingen rolle hva vi i Norge bestemmer, dersom landene folk skal reise til ikke godkjenner det. Det er fortsatt usikkert hvorvidt dette vil gå, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til TV 2.

Helt siden mars i år har politiet vært tydelig på at selskapet de har hyret inn til å lage norske pass, har leveringsproblemer på grunn av råvaremangel. Da sto mellom 300.000 og 400.000 nordmenn uten pass.

Justisministeren forklarer til TV 2 at de også jobber opp mot produsenten for å få fortgang i produksjonen, men at råvaremangelen gjør det krevende.

På spørsmål om det kan være aktuelt å forlenge passene som allerede er gått ut, svarer Mehl følgende:

– Vi vil komme tilbake straks vi vet hva som er mulig å få til, sier Mehl.

Passmangelen har både ført til stor rift om timene for å for fornye pass, men også lang leveringstid når passet er bestilt. Enkelte steder har det også vært lange køer for å hente passet når det er ferdig.

(©NTB)