Da medlemmer i ungdomsorganisasjonen Juvente forsøkte å kjøpe alkohol i butikker og vinmonopol i 2018, fikk de kjøpt i 12 av de 59 butikkene som ble testet i Buskerud. Det tilsvarer 20 prosent, skriver Juvente i en pressemelding.

– Resultatet viser at det fortsatt er behov for opprydning på kommunalt og regionalt plan. Kommunenes kontroller avdekker ikke salg som åpenbart skjer, og butikkenes rutiner for å spørre om legitimasjon er for dårlig, sier Sondre Sandal i Juvente.

Ber om tiltak

På landsbasis har 1.275 butikker blitt kontrollert, og av disse har 20 prosent solgt alkohol til mindreårige.

Hver butikk kan kontrolleres én eller flere ganger, og det ble til sammen gjennomført 1475 kontroller.

Det er kommunenes ansvar å tildele og kontrollere salgs- og skjenkebevillinger – og å sanksjonere ved overtredelser. Juvente mener kommunenes rutiner er for dårlige, og at butikkene må bli mer bevisste på å spørre om legitimasjon.

Store kjønnsforskjeller

På nasjonalt plan har organisasjonen de siste årene sett at kjønn har stor betydning på hvor enkelt det er å kjøpe alkohol.

Mens jentenes salgstall har holdt seg stabilt på rundt 25 prosent de to siste årene, har guttenes salgstall gått ned fra rundt 27 prosent i 2016 til 14 prosent i 2018.

Det er altså 77 prosent større sannsynlighet for å få kjøpt alkohol dersom du er jente.

– Det er vanskelig å gi en forklaring på hva dette skyldes, men dersom det er slik at jenter lettere får kjøpt alkohol er dette bekymringsfullt og det viser at det ikke har skjedd en generell skjerping av rutinene, skriver de i pressemeldingen.

Realistiske kontroller

I kontrollene går en mindreårig inn i butikken, tar med seg alkoholholdig drikke og en annen dagligvare, for så å stille seg i kø for å betale i kassa.

– De som deltar i kontrollene gjør ingen forsøk på å framstå eldre enn de er, og det brukes ingen former for falsk legitimasjon, forklarer Sandal.

LES OGSÅ: