Gå til sidens hovedinnhold

Festivalstyret og situasjonsforståelsen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når jeg nå har lest pressemeldingen og uttalelsene fra styret, er det åpenbart for meg at styret fremdeles ikke har forstått hva det har satt i gang.

Styret har vist total mangel på respekt overfor en av kommunens og Norges viktigste arbeidsplasser og størstedelen av sitt publikum ved å blande politiske synspunkter inn i det som er festivalens formål, noe som igjen definerer styrets mandat.

Den eneste formen for «politikk» som hører hjemme i Kongsberg Jazzfestival, er programpolitikken, med andre ord at det ligger en bevisst holdning bak det musikalske tilbudet og arrangementsopplegget.

Jeg kan legge til at festivalene både i Kongsberg og Molde var under sterkt politisk press den gangen AKP ml opererte på sitt mest intense. Og da gjaldt det mer enn noen gang å holde fast ved det som var vårt formål og mandat.

Å blande inn politikk ville sannsynligvis den gangen, som nå, vært begynnelsen på slutten.

Vi hadde i mange år en diskusjon hvorvidt vi skulle skaffe oss private sponsorer til å hjelpe oss finansielt for å kunne tilby det beste av jazzmusikk i Norge. Vi dristet oss til å la Coca-Cola få navnet sitt på billettene i de første årene, og noen bedrifter fikk kjøpe helsider i festivalprogrammet. Årsaken til at privat sponsing først ble en del av finansieringsgrunnlaget i 1993, 30 år etter starten, var at et flertall blant oss var redde for at private sponsorer skulle blande seg inn i vårt programvalg og hvordan vi ellers la opp festivalen.

Den innblandingen i festivalopplegget som vi var engstelig for, har ikke skjedd før nå, men den skjer i en litt annen og uventet form. Nå har styret akseptert at enkelte musikere, som attpåtil skal ha betalt av festivalen, skal få bestemme hvilke sponsorer festivalen skal få ha!

Til dem som ikke ønsker å opptre på Kongsberg Jazzfestival må beskjeden være: Hold dere hjemme.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.