Se etter den gode intensjon hos din partner og forsøk å snu behovet om å overbevise til et ønske om å forstå hverandre. Det handler om å lete etter den gode intensjonen bak ordene og argumenter til din partner. Hvor kommer ordene fra, hva er det egentlig den andre ønsker jeg skal forstå?

Vi bruker typisk påstander om hverandre som «du sa..!» «du gjorde..!» eller «du er…!». Eller typiske fraser som inneholder ordene aldri eller alltid. Dessverre kan din ubevisste bruk av ord og handlinger skape forvirring eller usikkerhet i relasjonene rundt deg. Denne effekten står ikke alltid i forhold til intensjonen som ligger bak ditt budskap.

Med oppmerksomhet og interesse for intensjonen bak ordene og handlingene, til deg selv og din partner, kan noe helt nytt komme frem imellom dere. Dette fordrer at du er nysgjerrig og inntar en mest mulig nøytral holdning når du tar imot informasjon fra andre. Forsøk å være nysgjerrig ved å stille spørsmål og lytte til svarene du får.

Effekten man oppnår ved å være nysgjerrig og interessert er ofte god kontakt med hverandre. Kontakt er en forutsetning for å merke den gode følelsen av å bli sett, verdsatt og komme sammen igjen.

Vær oppmerksom på at nysgjerrighet krever overskudd, fordi det krever en viss energi å undre seg, stille spørsmål og holde konklusjoner åpen. Det er mye som kan belaste overskuddet i familier og par – snakk åpent om belastningene med hverandre uten å dele ut skyld, skam og ansvar. Være villig til å ta felles ansvar for utfordringene og still opp for hverandre for å avlaste følelsen av å stå alene i det praktiske ansvaret, eller bli alene følelsesmessig. Selv om dere ikke kan løse den konkrete utfordringen eller belastningen, kan «sammen-med-følelsen» gi overskudd og energi til dere begge og beskytte forholdet.

Et annet perspektiv jeg vil bringe inn er oppmerksomhet på vår ikke-verbale kommunikasjon. Faktisk er kroppen det viktigste verktøyet i vår kommunikasjon. Dette fordi våre sensitive nervesystemer er tonet inn på hverandre og slik «snakker sammen». Dette foregår i et kontinuerlig samspill. Blant annet hvordan du viser frem ditt humør og tilstedeværelse ved bruk av mimikk, blikket, bevegelser ved å strekke ut etter den andre, eller hvordan du vender din kropp til, eller fra den andre.

Jeg vil oppfordre alle til å bruke muligheten som ligger i vår fysiske kommunikasjon med hverandre. Pass på daglig å gi oppmerksomhet til din partner og dine barn, gjennom å henvende deg ved å bruke ditt kroppsspråk. Søk blikket til din kjære, og hold fast et øyeblikk. Vær raus med å by på ditt smil og strekk ut din arm eller hånd til den andre. Alt dette er kroppslige bevegelse henvendt til din partner, til dine barn eller til dine foreldre eller andre som er viktig for deg. Legg merke til hvilken påvirkning og respons som oppstår imellom dere. Snakk gjerne sammen om effekten. Det er en fin måte å komme nærmere hverandre, bli enda bedre kjent med hverandres preferanser og behov og det kan styrke tilliten imellom dere.

Det er lett å bli oppslukt av alle forpliktelser og alt som typisk utfordrer plassen og overskuddet til familien. Du risikere å miste noe verdifullt om du tar for gitt din partner eller dine barns plass i ditt liv. Etter mange års samliv er det spesielt viktig å revitalisere relasjon gjennom genuin kontakt. Skap rom for møtet, oppretthold nysgjerrigheten og søk den gode intensjon hos den andre. Gjennom tillitt til den gode intensjon og respekt for forskjellighetene som måtte være, styrker vi parforholdet og familierelasjonene.