Felles for de fire er at ingen lever av å være musiker, de er barn av den første spede institusjonaliseringen i hardingfeleopplæring, og de har alle gjort en stor innsats i frivillige organisasjoner.

Fra Numedal kommer den yngste av de fire, Synne Frogner. Hun vokste opp i Rollag med en felespillende far, Sigurd Frogner. Til daglig jobber hun som sykepleier i Vestre Viken. På konserten skal vi få høre klangen av Numedal, som hun selv sier. Det vesle dalføret med den rike hardingfeletradisjonen. Synne er musikalsk leder i Numedal spel og dansarlag.

Torunn Raftevold Rue er nest yngst, honndalstaus og fladdøl. Hun jobber til daglig som utviklingsleder samfunn og næring for Vest-Telemarkrådet. Torunn spiller slåtter både fra Hornindal og Vest-Telemark. Om alt går etter planen, vil vi få høre både lystige og vare slåtter med Steintjønn- og Aasenfeleklang.

Nest eldst er Ragnhild Rose Knudsen, bosatt i Seljord. Hun er førstelektor ved folkemusikkstudiet i Rauland og underviser i fiolin og hardingfele i Seljord kulturskule. Ragnhild stryker seljordslåtter, hun samspiller gjerne og liker å arrangere hardingfeleslåtter. Sammen med Torunn Raftvold Rue er hun en sentral drivkraft i Seljord Folkemusikklag.

Den eldste av de fire heter Anne Svånaug Blengsdalen. Hun representerer slåttetradisjonen i Tinn, det som gjerne omtales som Dahle-spel. I en mannsalder har hun undervist ved Kulturstudiet i Bø og drevet med hardingfeleopplæring blant annet i Kongsberg kulturskole. For tiden er hun musikalsk leder i Kongsberg Spel og Dansarlag.

De fire felespillerne har også til felles at de først og fremst er lagspillere. Dette er en sjelden anledning til å høre dem solo. Det er også, så vidt vites, første gang fire felespillende kvinner har scenen alene på en Markenskonsert, en liten begivenhet i seg selv.