Like etter påske starter rivingen av Flåtaløkka skole. Etter planen skal byggingen av det nye bygget starte opp før sommeren. Styret og arbeidsgruppen i Lågalandet Beboerforening ble invitert på et orienteringsmøte 7. februar med prosjektleder Linn Terese Bakke fra Viken fylkeskommune, en av arkitektene og byggeleder. Der fikk vi presentert planene og tegningene. Det satte vi stor pris på.

Det er veldig mye bra i planene. Vi håper Laagendalsposten har anledning til å presentere de selv i disse korona-tider. Det blir et sentralt bygg i bybildet.

Det er dessverre noen av kravene som ble vedtatt i Reguleringplanen (512R) som ikke er overholdt. Det står (4.4) «Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet tilpasset omgivelsene.» Vi synes ikke at det er tilpasset til den verneverdige bebyggelsen dette bygget blir nabo til, her er det store flater med lite variasjon.

Bygget skal være lavere mot den verneverdige bebyggelsen i nord enn resten av bygget. Det er et krav i Reguleringsplanen, 5.1.c. Slik er det ikke i tegningene som foreligger nå. Her møter du en loddrett, høy, 3-etasjers vegg med liten variasjon.

Vi hadde en god dialog med arkitektene som var med og utarbeidet Reguleringsplanen. Vi var godt fornøyd med at tilpassingen til den verneverdige bebyggelsen i vårt område ble presisert i planen. Derfor er det skuffende å lære at det nye arkitektkontoret har oversett disse kravene. (Det er ikke søkt om avvik fra disse kravene.)

Nabovarsel er sendt ut. Vi har svart. Nå ligger det til behandling i kommunen.
Vi er spent på avgjørelsen.