Flåtaløkka-naboer har innsigelse på nybygg

Planen for utbygging av Flåtaløkka vil etter alt å dømme gå sin gang. Men naboene uttrykker skuffelse over at det er tegnet inn detaljer som bryter med bestemmelsene om byggehøyde.