Bakgrunnen var at administrasjonen hadde fått for liten tid til å etterkomme vedtaket om kostnadsreduksjoner som kommunestyret gjorde i juni, samt at det nye forslaget blei framlagt så seint at vi ikke fikk tid til å gi det en grundig behandling. Også vi ønsker en attraktiv bokommune, men må samtidig ta ansvar for bruk av fellesskapets midler. I denne saka, med store utgifter og stort engasjement, er det ekstra viktig at det i ettertid ikke kan reises tvil om at saksbehandlinga har vært grundig nok.

For øvrig viser vi til programmet vårt.

PS!

Det har kommet kritikk fra H og Ap, som viser til egen handlekraft og «framoverlenthet». Vi ser fram til å få drahjelp fra framoverlente og handlekraftige partier i kampen mot nedbygging av natur og for et levelig miljø for de som kommer etter oss.

Nore og Uvdal SV.