Grunnen til at jeg ble med på det var at sakspapirene om flerbrukshus var sendt ut for sent i henhold til kommuneloven, og jeg syns da at det blir uansvarlig i en så kompleks sak å få satt seg inn i saken. Det er en stor investering på 500 mill og vi har mange nødvendige investeringer i årene fremover, så hvem som er uansvarlige får velgerne ta stilling til, jeg står for det jeg gjorde, men jeg tror at administrasjonen var under politisk press for å få den lagt frem til behandling i siste møte i sittende kommunestyre. Administrasjonen har vel også sagt at de hadde for liten tid på saken.

Jeg syns det er uforståelig av Høyre og Ap at de ikke klarer å akseptere andres standpunkt, men gjør det på samme måte som de har kritisert en annen liste som stiller til valg, men det er deres strategi på tampen av valgkampen, så får vi se hva velgerne mener var uforsvarlig eller forsvarlig i denne saken.

Jeg har i denne perioden sittet som uavhengig i de 4 årene etter at jeg meldte meg ut av Ap, av forskjellige grunner. Nå er jeg på andre plass på SV sin liste og for SV er det viktig med forsvarlige økonomiske prioriteringer i Nore og Uvdal som er nødvendige fremover, og da syns jeg det er fornuftig det som administrasjonen har gitt signaler om at de vil komme med en 10 års plan på nødvendige investeringer og da får vi prioritere etter det.

For SV er det første prioritet å sikre godt tjenestenivå. Men de har mange gode saker på sitt program, kan nevne noen: Ikke nye reguleringsplaner i nye områder og et rettferdig grønt skifte.

Så jeg vil oppfordre velgerne til å lese SV-brosjyren som dalte ned i postkassa og at dere synes det er fornuftig å gi deres stemme til SV.