Flere godkjente årsregnskap

Fra de åtte nyeste meldingene til Brønnøysundregistrene, gjelder sju av dem godkjente årsregnskap.