Flere skogområder vernet i Kongsberg

VERNET: Jondalsåsen blir vernet naturreservat. Stortinget har satt et mål om 10 % vern av skogarealet i Norge.

VERNET: Jondalsåsen blir vernet naturreservat. Stortinget har satt et mål om 10 % vern av skogarealet i Norge. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Jondalsåsen og Kjerkebergåsen blir naturreservater, og Kolknuten utvides.

DEL

I går opprettet regjeringen ny nye og utvidet tre eksisterende naturreservater i Østfold, Akershus og Buskerud. Dermed rundes 600 verneområder i Oslo og Viken. Flere av områdene er i Kongsberg kommune.

Vedtaket omfatter vern av totalt 46 skogomrader nasjonalt. Dette er et ledd i Regjeringens satsning på økt skogvern.


De nye naturreservatene i Kongsberg kommune:

 • Jondalsåsen, sørvendt skogområde med rasmark og eldre barblandingsskog, 675 daa
 • Kjerkebergåsen, eldre barblandingsskog med høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog, 519 daa

(Saken fortsetter under bildet)

Området Kjerkebergåsen

Området Kjerkebergåsen Foto:


Områdene som er utvidet i Kongsberg kommune:

 • Kolknuten, lite påvirket gammel skog og lommer av urskog, nytt totalareal på 11521 daa


Hele listen over vernede områder i Buskerud, Østfold og Akershus:

 • Jondalsåsen i Kongsberg kommune, Buskerud, sørvendt skogområde med rasmark og eldre barblandingsskog, 675 daa
 • Kjerkebergåsen i Kongsberg kommune, Buskerud, eldre barblandingsskog med høyproduktiv lavlandsskog og kalkskog, 519 daa
 • Sørbyskogen i Nesodden kommune, Akershus, lavereliggende og variert område fra skog til strand, 199 daa
 • Svenstadlia i Eidsvoll kommune, Akershus, lavereliggende og høyproduktiv løvdominert skog, 126 daa
 • Tørrhardåsen i Aurskog-Høland kommune, Akershus, relativt urørt barskogområde i regional sammenheng, 890 daa
 • Kloppa i Bærum kommune, Akershus, rik edellauvskog og kalkskog, 75 daa
 • Flaen i Skedsmo kommune, Akershus, rik sump- og kildeskog i del av ravine, 54 daa
 • Asbjørnåsen i Sarpsborg og Våler kommuner, Østfold, gammel og produktiv furuskog av bærlyngtype, 1456 daa
 • Bråneåsen i Sarpsborg kommune, Østfold, gammel barskog i en økologisk sammenheng med flere skogvernområder, 257 daa

Områdene som er utvidet:

 • Kolknuten i Kongsberg kommune, Buskerud, lite påvirket gammel skog og lommer av urskog, nytt totalareal på 11521 daa
 • Trillemarka-Rollagsfjell i Sigdal kommune, Buskerud, stort og urørt område med eldre naturskog, nytt totalareal på 155 km²
 • Nordre Skaugumsåsen i Asker kommune, Akershus, variert og artsrik gammel granskog med innslag av bl.a. edellauvtrær og sumpskog, nytt totalareal på 1264 daa

LES MER:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.